Hässleholms kommun

Viktigt meddelande

Detta är en guide för hur man publicerar ett viktigt meddelande på hassleholm.se. Det är endast de som har administrationsbehörighet på hela webbplatsen som kan publicera viktiga meddelande. Om du är redaktör eller ämnesredaktör behöver du kontakta kommunikationsenheten för att få hjälp med att publicera ett viktigt meddelande.

Viktigt meddelande

Exempel på hur ett viktigt meddelande kan se ut,

Börja med att skapa meddelandet

Om du har tillräcklig behörighet för att skapa ett viktigt meddelande så hittar du funktionen under genvägar.

Genvägar

När du klickar på "Viktigt meddelande" så får du upp en sida där du kan fylla i ditt meddelande.

Meddelandet

Exempel på hur ett viktigt meddelande kan se ut i redigeraläget.

Rubriken och ingressen kommer att synas i det gula fältet för viktigt meddelande som dyker upp överst på webbplatsen. Texten i textfältet under syns först när besökaren klickar på meddelandet och kommer till sidan.

När du har fyllt i informationen kan du publicera ditt meddelande. Det kommer inte att synas på sidan än. Det är först i nästa steg som det visas på webbplatsen.

När du publicerar ditt meddelande kommer du att behöva fylla i "plats" i metadata under "Övriga". Om det inte gäller en specifik plats så går det bra att till exempel skriva "Hela kommunen".

Klicka på det röda fältet "Övriga" för att hitta fältet "Plats".

Plats

Visa meddelandet på hassleholm.se

Nästa steg är att visa meddelandet på hassleholm.se. Gör så här:

  1. Högerklicka på huset "Hässleholms kommun" överst i sidträdet.
  2. Klicka på alternativet "Egenskaper" .
  3. Klicka på de små kuberna överst till vänster (menyn) och välj "Metadata".
  4. Klicka på fältet "Viktiga meddelanden".
  5. Ändra "Ska det viktiga meddelandet visas?" till "Ja".
  6. Klicka på "Ok" nere till vänster i rutan.
  7. Klicka på "Publicera" i det svarta fältet till vänster.
  8. Klicka på "Publicera och visa" nere i rutan.

Nu syns ditt meddelande överst på hassleholm.se och på alla undersidor.

Egenskaper
Ja

Ta bort meddelandet

Följ instruktionen ovan "Visa meddelandet på hassleholm.se" men ändra "Ska det viktiga meddelandet visas?" till "Nej".

Därefter bör du avpublicera, eller ta bort ditt viktiga meddelande. Viktiga meddelande ligger i arkivet "Viktigt meddelande".

Arkiv

Redigera meddelandet

Du hittar ditt meddelande i arkivet "Viktigt meddelande" där kan du redigera och publicera om meddelandet.

Specialinställningar

Det går att göra så att meddelandet endast visas på vissa sidor, eller att vissa sidor undantas.

Visa endast på vissa sidor

Det går att visa meddelandet endast på vissa sidor. Om du bara vill visa meddelandet på vissa sidor går du in på sidan (grenen av webbplatsen) där det ska visas istället för på startsidan.

Följ instruktionerna under "Visa meddelandet på hassleholm.se" men gå in på sidan där meddelandet ska visas istället för på startsidan. Inställningen ärvs sedan ner i strukturen och meddelandet visas på alla sidor under.

Undanta vissa sidor

Följ guiden "Visa meddelandet på hassleholm.se" så att det visas på hela webbplatsen. Gå sedan till sidan (grenen av webbplatsen) där meddelandet inte ska visas. Gör som i guiden "Visa meddelandet på hassleholm.se" på den sidan, men ändra "Ska det viktiga meddelandet visas?" till "Nej". Den inställningen ärvs sedan till sidorna under.

Tänk på att ändra tillbaka

Om du gör undantag för vissa sidor är det viktigt att ändra tillbaka till arv när du tar bort meddelandet. Annars kommer nästa viktiga meddelande som läggs upp inte att synas på sidorna som är undantagna.

Arv

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: