Hässleholms kommun

Sammanfoga flera moduler

Med hjälp av layout kan du sätta samman flera moduler.

Du kan placera dem under varandra eller vid sidan av varandra. Du kan sätta samman olika typer av moduler. Till exempel en textmodul och en knapp i en nedfällningsbar yta eller flera knappar med en bakgrundsplatta.

Textmodul och knapp i nedfällbar yta

Steg 1

Högerklicka med pilen på "Mittenspalten. Välj layout radvis.

Steg 2

Lägg till de moduler du vill ha i din layout. En textruta och en knapp.

Steg 3

Följ instruktionerna hur du gör layout till en nedfällbar yta.

Nedfällbar yta

Exempel på layout med nedfällbar yta

Strandskyddet har två syften: att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

Strandskyddat området gäller generellt 100 meter från strandlinjen vid sjöar och vattendrag. Vid vissa vattendrag är strandskyddet utökat upp till 300 meter.


Om du ska uppföra en byggnad inom strandskyddat område behöver du söka strandskyddsdispens.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: