Hässleholms kommun

Så skriver vi på webben

Skriv enkelt med det viktigaste först, då har du redan förbättrat servicen till besökaren på vår webb. Här får du tips på hur du skriver på webben, och vad du ska tänka på för att ge bäst service.

Så skapar du bäst nytta

Innan du skapar en ny sida, eller när du jobbar med texten på en befintlig sida, ska du alltid tänka igenom vem sidan är till för. Vilken är målgruppen? Vad behöver målgruppen veta för att lösa sin uppgift? När du vet det är det lättare för dig att sålla i innehållet och att strukturera din text. På så sätt kan innehållet på sidan ge service och skapa nytta!

Så jobbar vi med innehållet

På hassleholm.se ska värdeorden välkomnande, inkluderande, begriplig och intressant genomsyra allt innehåll. Du ska också använda nyckelord så att informationen är sökbar och för att besökaren ska kunna hitta rätt. Här är några tips inför att du skriver din text:

Rätt innehåll som är rätt skrivet ger den bästa servicen

Utgå alltid från besökarens behov. Det är det du ska skriva, så enkelt och tydligt som möjligt.

Det viktigaste först - strukturera din text

Det är kärnan i innehållet på sidan som du skriver om i ingressen och i det inledande stycket med brödtext. Ta bort innehåll som inte är relevant. Om det måste finnas med – skriv det längst ned på sidan.

Ordval och tonläge

På hassleholm.se ska besökaren känna sig välkommen och omhändertagen. Därför skriver du alltid enkelt, begripligt och trevligt. Undvik pekpinnar och krångliga ord eller formuleringar. Skriv hellre det du vill att besökaren ska göra, istället för vad den inte ska göra.

Skriv till en – du

Du skriver för en läsare, därför ska du skriva “för dig som, du ansöker, du kontaktar oss” och så vidare.

Skriv som du skulle ha sagt det

Skriv så enkelt du kan, utan att det blir talspråk. Tänk på hur du skulle ha sagt det, hur du skulle ha förklarat det - då försvinner nästan automatiskt krångliga begrepp och formuleringar.

Aktivt istället för passivt - förvandla substantiv till verb

Skriv aktivt där någon gör någonting. Då händer något i texten, istället för att vi skriver i en passiv form.

Exempel på hur du gör om en passiv text till en aktiv:
“Ansökan skickas in via post. Ansökan granskas och beslutas inom två veckor.”

Skriv istället: “Du skickar in din ansökan via post. Vi granskar din ansökan och meddelar dig vårt beslut inom två veckor.”

Ett annat exempel:
“Nybyggnation (substantiv) av förskola”

Skriv istället: “Vi bygger (verb) en ny förskola”

När du gör om dina substantiv till verb blir texten genast aktiv och får ett annat flyt. I en text med ett verb är det någon som gör någonting (subjekt + verb).

Skriv korta meningar

För att underlätta för besökaren på din sida – skriv korta meningar och sätt punkt i tid. Det gör det lättare för hjärnan att ta in informationen, speciellt när det gäller att läsa text på webben.

Exempel: Sätt punkt i tid för det ger hjärnan möjlighet att ta in en bit i taget.

Skriv istället: Sätt punkt i tid. Det ger hjärnan möjlighet att ta in en bit i taget.

Länkar - så skriver vi dem

Vi skriver alltid länkar under ett stycke, aldrig i löpande text. Du ska skriva så att läsaren förstår vart länken leder. Länktexten ska kunna stå för sig själv, utan resten av texten på sidan. Då ska det vara supertydligt var läsaren hamnar när hen klickar på länken. Det här gäller oavsett om du länkar till en sida inom hassleholm.se eller om det är en extern sida. Det är bra att berätta att läsaren hamnar hos en annan myndighet. Skriv alltid med aktivt språk!

Exempel på när du länkar till en intern sida:

Ansök om plats på förskola

Så jobbar vi med naturvård

Exempel på när du länkar till en extern sida:

Försäkringskassan om bostadstillägg

Hav- och vattenmyndigheten om enskilda avlopp

Tänk på: skriv aldrig "klicka här" eller "läs mer", eftersom det blir omöjligt för den som får texten uppläst för sig att veta vad som händer när hen klickar på länken.

Så skriver du punktlistor

Uppräkningar blir tydligare om du skriver dem i en punktlista i stället för i löpande text. Du kan markera punkterna på olika sätt.

Om punkterna är fullständiga meningar ska du skriva dem med stor begynnelsebokstav och avsluta med punkt. Så här:

 • Du skriver tabeller, listor, prisuppgifter med siffror.

Om punkterna är ofullständiga meningar bör du använda liten begynnelsebokstav och bara avsluta den sista punkten i listan med punkt. Så här:

 • service
 • omtanke
 • gemenskap.

Du avslutar texten som inleder punktlistan med kolon, om inte texten i punkterna är en direkt fortsättning på inledningen.

Undvik att stryka under, kursivera och att göra din text i fetstil

 • Markera inte din text med understrykningar för att framhäva ord på webben, eftersom det indikerar att texten är en klickbar länk. Skriv istället tydliga och bra rubriker.
 • För att texten ska vara så lätt som möjlig att läsa på en skärm ska du inte kursivera text eller länkar.
 • SKRIV ALDRIG TEXTER MED ENBART STORA BOKSTÄVER, eftersom det gör läsbarheten sämre.

Gör hela jobbet - förkorta inte!

När du förkortar gör du det enkelt för dig själv, men svårare för andra. Skriv alltid ut alla ord, till och med ordet “klocka”, istället för “kl.”

Så gör du med stor och liten bokstav

Ordet kommun i Hässleholms kommun skriver du med litet k. Förvaltningar, avdelningar och nämnder skriver du också med liten begynnelsebokstav. Det samma gäller för orden kommunfullmäktige och kommunstyrelse.

Datum, klockslag och siffror

 • Skriv i första hand datum enligt mönstret ”(den) 13 december 2013”, i löpande text.
 • I klockslag använder du punkt för att separera timme, minut och sekund. Klockslag och tidsangivelser skriver du i så här i löpande text: ”klockan 9.00–15.30”. Vid hela timmar ska du inte skriva ut minuter: ”klockan 9–15”. För att texten ska bli uppläst rätt så ska vi skriva ut minuter 00 om någon av tidangivelserna är hel timme och andra inte är det: ”klockan 9.00–15.30”. Om det gäller en tid som är på natten skriver du en förtydligande nolla: ”klockan 01–06”.
 • I listor och tabeller med många tidsuppgifter är det däremot bra att du skriver likadant för att det ska vara konsekvent och lika antal siffror: ”18.30”, ”01.35”, ”09.00”.
 • I löpande text skriver du tal upp till tolv med bokstäver. Siffran 13 och högre skriver du med siffror, med undantag för jämna tal, till exempel tjugo och hundra, som du skriver med bokstäver. Men - var konsekvent: om du har skrivit ett tal med bokstäver gör du det i i resten av texten också, istället för att blanda. Till exempel: åtta och nitton.
 • Du skriver tabeller, listor, prisuppgifter med siffror.

Vilken stavning eller vilket ord?

Ett axplock av de vanligaste:

 • Ska istället för skall.
 • E-post eller mejl istället för e-mail eller mail.
 • Telefonnummer: 0451-26 70 00 eller 0709-71 72 38.
 • Webbplats istället för hemsida.

Att skriva om Hässleholms kommun

Besökaren vet oftast att hen är på vår webbplats. Därför behöver du inte skriva “det kan du läsa om på Hässleholms kommuns webbplats” eftersom besökaren redan befinner sig här.

Tänk också på när du skriver “vi” och när du skriver “Hässleholms kommun”. Att använda “vi” ger ett mer personligt tilltal, även om vi ibland kan behöva skriva Hässleholms kommun i till exempel nyheter. Känn efter – vad passar bäst?

Skrivregler

Språket i offentlig sektor ska vara vårdat, enkelt och begripligt – det står i språklagen och det gäller oss i allra högsta grad. Vi har en skrivhandledning som stöd när vi skriver. Du hittar skrivhandledningen på intranätet Kupén.

Skrivhandledning - så skriver vi i Hässleholms kommun Pdf, 692.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: