Hässleholms kommun

Så skriver du en nyhet

En nyhet ska svara på frågorna vad, var, när, vem, hur och varför i din text.

Vill du istället berätta om att belysningen i ett visst område inte fungerar, att det är vägarbete eller att kommunens telefoni krånglar? Då ska du istället publicera ett servicemeddelande.

Så gör du ett servicemeddelande

Därför skriver vi nyheter

En nyhet är en händelse, en förändring eller ett beslut som vi kommunicerar för att vara öppna och transparenta. Oavsett om det är en positiv eller mindre positiv nyhet är det viktigt att vi berättar.

Vi använder nyheter på hassleholm.se för att sprida information. Kom ihåg att en mix av kanaler gör att fler kan ta del av vår information, till exempel på intranätet, i sociala medier, pressmeddelanden eller via nyhetsbrev.

Så gör du:

 • Rubriken avgör - när du skriver din nyhetsrubrik ska du ge den extra omsorg. Rubriken avgör om nyheten blir läst. Du ska skriva en rubrik som säger något om nyhetens innehåll och som är sammanfattande. Formulera rubriken så kort som möjligt!
  Om du använder ett verb i rubriken blir den aktiv. Exempel på en aktiv rubrik:
 • "Fler barn får språkstöd i förskolan"
  Så är rubriken aktiv: någon (barn) gör någonting (får språkstöd).
 • Ingress – Den en inledande delen av en nyhet kallas ingress. En bra ingress är kort och rapp och ”drar in” läsaren i texten. Tänk på att en del läsare bara orkar med rubriken och ingressen så det kan vara bra att få in några huvudpoänger redan här. Undvik onödiga ord. Skriv i aktiv form.
 • Brödtext - Den löpande texten i nyheten. Skriv i klartext och börja med det viktigaste. Använd enkla ord, korta meningar och korta stycken. Det underlättar för läsaren.
 • Länka vidare - En nyhet ska allra helst länka vidare till en sida på vår webbplats, där läsare kan få mer information. En nyhet faller snabbt bort, medan en fast sida är viktig för läsaren så att den kan hitta informationen.
 • Underrubriker – kom ihåg att använda underrubriker! Underrubrikerna ska också vara korta, tydliga och aktiva.
 • Citat och tankestreck - För att göra nyheten mer levande använder du citat. Varva text med citat så att det blir flyt i texten. När du använder citat ska du börja på nytt stycke och använda talstreck vid citatets början. Skriv ut både för- och efternamn på den citerade personen, samt funktion eller titel. Exempel:

  - För att texten ska bli mer levande är ett tips att använda citat, max tre stycken, säger Magnus Lindstrand, webbansvarig i Hässleholms kommun.

Satsa på kort och tydligt

Tänk på att det är mycket bättre att din nyhet är kort och tydlig än att du tar med all bakgrundsinformation. Om du är osäker på hur du skriver din nyhet kan du höra av dig till kommunikationsenheten.

kommunikation@hassleholm.se


Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: