Hässleholms kommun

Kontaktuppgifter på webbplatsen

Kontaktcenter är Hässleholms kommuns väg in för besök, telefon och e-post. Därför hänvisar vi i första hand till kontaktcenter på webbplatsen. I undantagsfall hänvisar till personer eller roller. Här kan du läsa om hur vi presenterar kontaktuppgifter på webbplatsen och när vi hänvisar till kontaktcenter eller person och roll.

Undantagen

När medborgare ringer in till kommunen så ska de få svar och prinicipen är att vi alltid hänvisar till kontaktcenter eftersom att de alltid har möjlighet att svara under kontorstid. Men det finns några undantag.

Exempel:

  1. Kontaktuppgifter till badhus och ishall. Vi lämnar ut telefonnummer till badhus och ishall.
  2. Kontaktuppgifter till förskolor och skolor. Vi lämnar ut kontaktuppgifter till rektor. Barn som går i skolan och deras föräldrar har tillgång till skolans personal och elevhälsa va Schoolsoft.
  3. Kontaktuppgifter till boenden. Vi hänvisar direkt till boenden för äldre, barn och ungdomar då de bedriver verksamhet dygnet runt.
  4. Enskilda medarbetare som hanterar specifika ärenden. Till exempel vaktmästere som lämnar ut nycklar till bokade lokaler, studie- och yrkesvägledare eller kontaktperson för företagsbesök.

Så presenteras kontaktuppgifter

Du kan använda ett kontaktblock med olika funktioner. Eller skriva kontaktuppgifter i en textruta direkt på sidan.

Exempel på hur de ser ut och i vilka sammanhang de används kan du se här.

Kontaktblock: kontaktkort - ny

Kontaktuppgifter och länk till fler kontaktuppgifter.

Kontakta oss

Kommunikatör:Linda Färdig
Adress:Nytorget 1, Hässleholm
Ring oss:
0451-26 89 79

Kontaktblock: kontaktruta med karta

I en kontaktruta med karta kan du förutom kontaktuppgifter även lägga en länk till en karta så att besökaren kan klicka upp kartan i webbläsaren.

Här finns det inte plats för namn därför passar blocket bättre till en funktion eller verksamhet.

Kontaktblock på skolsidor: kontaktkort - ny

På förskolornas och skolornas sidor använder vi ett kontaktkort för rektors kontaktuppgifter.

Kontakta oss

Rektor:Namn Efternamn
Adress:Adressvägen 1
Ring oss:
0451-26 70 00

Kontaktuppgifter på sidan

Tänk på att alltid skriva ut förkortningar. Till exempel så skriver vi telefon och e-post. Vi länkar aldrig i löpande text utan lägger länkar under texten. Här ser du exempel på hur det ser ut.

Kontakta oss, hänvisning till verksamhet

Du når förebyggandecentrum på dagtid, måndag till fredag.

Telefon: 0451-26 72 55

E-post: forebyggandecentrum@hassleholm.se

Eller

Ring till individ- och familjesupporten om du vill veta mer, eller vara med i en grupp.

Telefon: 0451-26 88 60

Eller

Ring eller skicka e-post för att boka ett möte med oss. Vi erbjuder möte på plats, digitalt via Teams eller på telefon.

Individ- och familjesupporten finns på Norra stationsgatan 8B, våning 2.

Så hittar du till oss, karta Länk till annan webbplats.

Kontakta oss, hänvisning till enskilda medarbetare

Kontakta en studie- och yrkesvägledare

Gunnilla Knutsson, gymnasial vuxenutbildning

Telefon: 0451-26 68 61

Skicka e-post till gunnilla.knutsson@hassleholm.se

Lena Rennemark, gymnasial vuxenutbildning

Telefon: 0734-25 36 87

Skicka e-post till lena.rennemark@hassleholm.se

Susanne Johnsson, Gymnasial vuxenutbildning

Telefon: 0451-26 68 53

Skicka e-post till susanne.johnsson@hassleholm.se

Hänvisa till kontaktcenter

Har du frågor om Finjasjön? Kontaktcenter kan svara på dina frågor eller koppla dig till rätt handläggare i kommunen.

Ring eller skicka e-post till kommunens kontaktcenter Länk till annan webbplats.


Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: