Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Synpunkter och klagomål

Här kan du lämna synpunkter och klagomål på kommunens verksamheter.

Så lämnar du synpunkter

Du kan lämna dina synpunkter digitalt via vår e-tjänst. Då går de till vårt kontaktcenter som svarar dig direkt eller som skickar vidare till den verksamhet som synpunkten gäller.

Lämna synpunkter via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Så hanterar Hässleholms kommun synpunkter

Du har all rätt att uttrycka dina åsikter om den service du får. Du har också rätt till ett bra bemötande, att bli respekterad och lyssnad på. Ett klagomål ger oss möjlighet att ta itu med eventuella problem eller missförstånd som har uppstått. Det är en möjlighet för oss att ge god kvalitet och bli ännu bättre på det vi gör.


Rutin för synpunkter och klagomål

Vi registerar och diarieför de synpunkter som du lämnar. När vi registerare handlingen blir den offentlig. Det innebär att alla som vill kan ta del av både synpunkten och svaret, förutsatt att den inte innehåller sekretesskyddat material.


Vi hanterar klagomål så fort som möjligt.

När du hör av dig till oss, ska du få svar inom två veckor. Vid ett mer omfattande ärende informerar vi dig under tiden som vi handlägger ditt ärende.


Vänd dig till patientnämnden

Du som känner att du inte har fått rätt vård eller blivit bra bemött kan lämna synpunkter. Det kan även du som närstående göra. Patientnämnden Skåne tar emot klagomål på hälso- och sjukvård som drivs av Region Skåne eller i avtal med Region Skåne, viss tandvård samt kommunal hälso- och sjukvård och omvårdnad.

Patientnämnden Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades