Hässleholms kommun

Plats: Hässleholm

Belysning Kungsparken Hässleholm

Ett kabelfel gör att belysningen i Kungsparken och närliggande gator är ur funktion.

Kabelfelet är anmält till E.ON för vidare felavhjälpning, vi har idagsläget ingen prognos om när felet kan vara avhjälpt.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: