Hässleholms kommun

Plats: Vinslöv

Belysning Badhusparken Vinslöv

Ett kabelfel gör att belysningen i Badhusparken är ur funktion.


Kabelfelet är anmält till E.ON för vidare felavhjälpning, vi har idagsläget ingen prognos om när felet kan vara avhjälpt

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: