Hässleholms kommun

Plats: Hässleholm

Grävarbete Svedjemarksgatan

Gräv och schaktarbete pågår på svedjemarksgatan

Vägen är delvis avstängd, vänligen följ orange vägvisning.

En trafikanordningsplan, TA-plan, innehåller fakta om ett vägarbete och hur det ska märkas ut.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: