Hässleholms kommun

Kommun och politik

Kommunens kommande investeringsbehov innebär svåra beslut

Hässleholms kommun står inför svåra ekonomiska utmaningar de kommande åren. Det kommer att krävas en rad tuffa beslut från förtroendevalda för att garantera att invånarna i framtiden får sina behov tillgodosedda inom ramen för vårt välfärdsuppdrag. Det är i ljuset av detta som förslaget på nedläggning av baden i Tyringe och Bjärnum måste ses, menar det politiska styret.

Att föreslå stängning av simhallarna i Tyringe och Bjärnum har väckt känslor och lett till många frågor.

- Bakgrunden till förslaget i kommunens strategiska plan 2025-2027 bygger på en realitet som inte längre går att blunda inför. Den beräknade totala renoveringskostnaden för de båda simhallarna uppgår till minst 82 miljoner kronor de kommande åren, vilket är en enorm kostnad, säger Lena Wallentheim (S), kommunstyrelsens ordförande.

Enligt beräkningar kommer kommunens kostnad per besök att uppgå till över 300 kronor i Tyringe och Bjärnum efter renoveringskostnader (309 respektive 317 kronor). Då har man alltså räknat bort vad badgästen själv betalar i entré.

Lena Wallentheim menar att man står vid ett vägskäl:

- Den tekniska livslängden går obevekligt mot sitt slut, samtidigt som kommunen har stora renoverings- och investeringsbehov framöver.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har nyligen gjort en analys av kommunens ekonomiska situation och utmaningar. I den kalkyl som SKR presenterade i januari 2024 slog man fast att det ekonomiska resultatet inte räcker för att finansiera investeringarna. ”Hur ska ni planera framåt om ni måste låna till alla investeringar”, står det i analysen.

Analysen visar även att det kommer att krävas omflyttningar av resurser, eftersom antalet äldre (80+) kommer att öka markant.

Lina Bengtsson (M), kommunstyrelsens vice ordförande, slår fast att kommande investeringsvolymer är omfattande och att det krävs en högre grad av självfinansiering:

- Det är inte hållbart att belåna framtida generationer i en oansvarig utsträckning. SKR:s oberoende analys har samtliga partier kunnat ta del av. Det krävs en prioritering och då måste skolan och omsorgen ha förtur.

Reaktionerna efter ställningstagandet om badhusen går samtidigt knappast obemärkta förbi, säger Lena Wallentheim (S):

- Det är ett plågsamt beslut att fatta. Men sett till vad som står framför oss, och vad vi har att ta ansvar för, har vi inte kunnat se något alternativ.

Lina Bengtsson (M) betonar att styret kommer att ta hänsyn till den starka sim- och föreningstradition som finns i Tyringe och Bjärnum:

- Man har under lång tid bedrivit en värdefull verksamhet. Vi känner ett ansvar för att man ska kunna fortsätta utföra detta uppdrag med kommunens stöd.

Under tiden som det pågått renoveringsarbete i Tyringe har simklubben haft sin hemvist i Qpoolen.

- Det är särskilt smärtsamt att få det här beskedet när man nyligen flyttat tillbaka sin verksamhet till Tyringe, men förutsättningarna för föreningarna att bedriva parallell verksamhet på Österås kommer att finnas, säger Lina Bengtsson (M).

Det föreslås nu ett uppdrag till kommunstyrelsen att se över vilka verksamheter som kan inrymmas i de gamla badhusen framöver.

- Det ska vara verksamhet som gagnar orten och medborgarna. Det skulle kunna vara föreningsaktiviteter, bibliotek, fritidsgård eller någon annan form av mötesplats. Där får vi lyssna av företrädare på respektive ort, säger Lena Wallentheim (S).


Fakta kring renoveringen i Tyringe

Renoveringsarbetet som genomförts i Tyringe har rört skalskyddat tak, väggar och fönster till en kostnad av 18 miljoner kronor. Renoveringen ger möjlighet att bedriva framtida verksamhet i fastigheten, även om det inte blir bad. Utöver detta har det utförts invändigt underhåll på bastu och ytskikt för knappt tre miljoner kronor. Hela summan gäller simhallen.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: