Hässleholms kommun

Uppleva och göra

Sponsringsbidrag till flera evenemang i vår och sommar

Hässleholms kommun ger sponsringsbidrag med sammanlagt 415 000 kr till ett antal evenemang i vår och sommar som lockar många besökare till kommunen. Det beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott idag.

Vi i Styret, S och M, vill uppmuntra och stötta ideella föreningar och företag som anordnar evenemang som sätter Hässleholms kommun på kartan. Deras insatser betyder oerhört mycket för besöksnäringen, men också för alla som bor i vår kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S).

De föreningar och evenemang som sökt och får sponsring är Hästveda marknad och HessleCity samt Sörby BoIS och Hässleholms motorklubb som ordnar SM-tävlingar som lockar många långväga besökare. Därtill får även företagen Lilla Torsjö och Tykarpsgrottan sponsringsbidrag för sina evenemang.

  • Hässleholms motorklubb: 100 000 kr
  • Hästveda marknad: 40 000 kr
  • Sörby BoIS: 25 000 kr
  • HessleCity (Sommar Hässleholm): 150 000 kr
  • Tykarpsgrottan (Fossil- och geologifestival): 50 000 kr
  • Lilla Torsjö (Torsjö Live): 50 000 kr

2022 var samtliga tre partier (S, M, SD) i KSAU positiva till att ge sponsring till såväl föreningar som företag. I fjol fick inga företag som sökte medel någon sponsring eftersom kommunens ekonomiska läge var ansträngt. Kommunens ekonomiska läge är fortsatt ansträngt, men vi väljer ändå att i år sponsra med en mindre summa för att visa att vi är positiva till evenemang som marknadsför vår kommun, säger kommunalråd Lina Bengtsson (M).

I kommunstyrelsens arbetsutskott beslut ingår även att revidera riktlinjerna för sponsring för att göra dem tydligare och enklare att tolka i framtiden.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: