Hässleholms kommun

Omsorg och stöd

Hemlösheten i Hässleholms kommun har minskat

Enligt Socialstyrelsens nationella kartläggning har hemlösheten minskat i Hässleholms kommun under perioden 2017 till 2023.

I veckan presenterade Socialstyrelsen sin rapport om hemlöshet i Sverige. För att presentera resultaten använder rapporten ett index, som är antal hemlösa personer per 10 000 invånare.

Hässleholm låg 2017 över det generella indexet i Skåne. Då hade kommunen index 39,5 jämfört med länets 36,8. Nu har Hässleholm flyttat sig till att ligga under index i Skåne. Kommunen har idag index 22,7 jämfört med Skånes 27,9.

Andelen hemlösa i kommunen har alltså minskat sedan mätningen 2017. Boendeteamet på socialtjänsten har sedan dess lyckats hitta 53 boendelösningar.

Även om det är en fortsatt utmaning så är detta en glädjande nyhet, säger Sus Lantz, socialchef i Hässleholms kommun. Ingen ska behöva leva utan tak över huvudet och tack vare ett fint samarbete mellan socialtjänstens boendeteam, Hässlehem och privata fastighetsägare så har vi hittat en del lösningar. Arbetet kommer självklart att fortsätta.

Hemlösheten har även minskat generellt i hela Skåne, från i genomsnitt 36,8 till 27,9 mellan 2017 och 2023.

Det totala antalet hemlösa i kommunen var 119 personer när undersökningen gjordes 2023. Av dem befinner sig 24 personer i så kallad akut hemlöshet – det vill säga att de är hänvisade till exempelvis akutboenden och härbärgen. Här ingår också personer som sover utomhus eller i offentliga lokaler, trappuppgångar, tält, bilar eller motsvarande.

Rapporten kan läsas i sin helhet via Socialstyrelsens hemsida.

Stöd för att motverka hemlöshet - Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: