Hässleholms kommun

Näringsliv och företag

Kommunens ledande politiker på turné i tätorterna

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) och kommunstyrelsens vice ordförande Lina Bengtsson (M) kommer under 2024 att åka på turné i Hässleholms kommun. De kommer att besöka Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe, Vinslöv och Vittsjö för att träffa företagare och medborgare.

Lena Wallentheim, Kommunstyrelsens ordförande och Lina Bengtsson, Kommunstyrelsens vice ordförande på Nytorget utanför Stadshuset i Hässleholm

Lena Wallentheim och Lina Bengtsson åker på turné i tätorterna under 2024. Foto: Sarah Berg, Hässleholms kommun

Fika med Lena och Lina på biblioteken

Under besöken i tätorterna har du som medborgare möjlighet att träffa Lena och Lina på respektive bibliotek. Ta en pratstund över en kopp kaffe och ta chansen att ställa frågor eller prata framtidsplaner om orten du bor på.

Det är viktigt att komma ut och träffa medborgarna för att lyssna av behov och se hur vi på bästa vis kan möta upp till dessa. Detta är en del i vårt viktiga arbete med att stärka och utveckla våra orter som attraktiva platser för de som bor i kommunen och för de som funderar på att flytta hit, säger Lina Bengtsson.

Företagsbesök och företagsträffar för att stärka det lokal näringslivet

Under besöken i orterna kommer det även göras företagsbesök för att öka dialog mellan företag och Hässleholms kommun. På kvällen har kommunledningen i samarbete med Företagarna i Hässleholm och Vinslöv samt Hässleholms Företagsgrupp, bjudit in det lokala näringslivet på respektive ort till en företagsträff.

Syftet med träffarna är att komma närmare det lokala näringslivet för att lyssna av vilka utmaningar och möjligheter som företagen upplever. Här kan vi få med oss viktiga inspel till kommunens verksamhet. Men givetvis vill vi också berätta vad vi som kommun gör och kommer att göra för att underlätta utveckling och tillväxt utifrån vårt kommunala uppdrag. Målet är en mer attraktiv plats för företag och att stärka näringslivet i hela kommunen, säger Lena Wallentheim.

Tanken med företagsträffarna är att företagare på respektive ort kommer att få aktuell
information som berör orten och få möjlighet att träffa kommunens ledande politiker, tjänstepersoner och företagsföreningar som finns på plats. Företagsträffarna görs för att stärka det lokala näringslivet genom att stimulera idéutbyten, kontakter och affärer.

Turnéplan

8 februari, Tyringe bibliotek, klockan 16–17
17 april, Vinslövs bibliotek, klockan 16–17
16 maj, Sösdala bibliotek, klockan 16-17
3 september, Vittsjö bibliotek, klockan 16-17
15 oktober, Bjärnums bibliotek, klockan 16-17
14 november, Hästveda bibliotek, klockan 16-17

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: