Hässleholms kommun

Omsorg och stöd

40 nya första hjälpare i psykisk hälsa

Du känner säkert till hjärt-lungräddning. Kanske har du fått träna på att hålla någon vid liv, på jobbet eller i skolan? De flesta har någon typ av erfarenhet av fysiska livräddande första hjälpen som till exempel hjärt- och lungräddning, men få vet något om Första hjälpen inom psykisk hälsa. I dagarna har räddningstjänsten utbildats i just detta.

Dummybild

Att våga bemöta och uppmärksamma tecken på dåligt psykiskt mående kan vara en livräddande insats på samma sätt som att kunna förhindra ett hjärtstopp. Därför har räddningstjänsten i Hässleholm precis slutfört en utbildningssatsning för alla heltidsanställda, Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA: Mental Health First Aid).

Rent allmänt i samhället behöver vi bli bättre på att uppmärksamma psykisk hälsa lika mycket som fysisk hälsa och att dessa också påverkar varandra. Sannolikheten att möta en person med psykisk ohälsa är dessutom högre än att hamna i en situation där någon är drabbad av hjärtstopp. Därför är utbildning inom Första hjälpen till psykisk hälsa en är oerhört viktigt utbildning. Både i uppdraget vi har som medarbetare men också för oss människor - för att den ökar förståelsen för vad man själv kan göra för att må bättre och minska fördomar och stigma kring psykisk ohälsa och sjukdomar, säger Emelie Nilsson, suicidpreventiv samordnare.

Utbildningen är inte ny

Utbildningen är kopplad till Karolinska institutet och kunskapen och förståelse från utbildningen ger en ökad möjlighet att uppmärksamma psykisk ohälsa och risker för självmord. Det är inte första gången den ges i Hässleholms kommun. Sedan många år tillbaka har omsorgens medarbetare utbildat ca 250-300 medarbetare). 2023 utbildades även familjehemsenheten på socialförvaltningen och under 2024 planerar även arbetsmarknadsförvaltningen utbildning för sina medarbetare.

Första gången som räddningstjänsten utbildas

Räddningstjänstens uppdrag är brett. Vi åker på allt från bränder, trafikolyckor till hot om suicid. Det är viktigt för oss att ha kunskap om det vi förväntas kunna göra. Första hjälpen för psykisk hälsa är en viktig utbildning för att kunna möta psykisk ohälsa på ett så bra sätt som möjligt, säger Johan Wendt, chef för räddningstjänsten.

Det är kommunens suicidpreventiv samordnare Emelie Nilsson som tillsammans med brandmännen Ida Hilbertson och Ida Dahlgren håller i utbildningen. De är sedan 2022 och 2023 utbildade instruktörer för Första hjälpen i psykisk hälsa och responsen efter utförda utbildningar har varit positiv.

Intresset för utbildningen har varit stort. Vi har inte tidigare genomgått någon likande utbildning, därför finns det ett behov för oss att göra den här satsningen, säger Ida Dahlgren.

Räddningstjänsten är tillsammans med ambulanssjukvård och polis de som kan åka på larm om händelser gällande hot om självmord, suicid. Utbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa är den första grundstenen i ett vidare arbete inom räddningstjänstens suicidpreventiva arbete.

Räddningstjänsten utbildar i första hjälpen för psykisk hälsa

Deltagarna förväntar sig framför allt att få mer kunskap om psykisk hälsa och sjukdomar, men också att bli bättre rustade i hur man kan se tecken på när någon mår dåligt, vilka riskfaktorer som kan spela in och hur man kan bemöta det” säger Ida Hilbertson.

Ännu ett steg i att förbättra kunskapen för brandmännen i Hässleholm för att kunna bemöta personer som är självmordsnära, är att genomföra ytterligare en utbildning i år.

I slutet av året kommer vi bygga på med utbildning i Akut Omhändertagande av Självmordsnära Person (AOSP), där vi kommer lära oss fler verktyg i bemötande i den direkt akuta fasen för en person som hotar med att ta sitt liv, säger Ida Hilbertson som även är utbildad instruktör inom AOSP-utbildningen via Karolinska institutet.

Faktaruta

Har du en närstående som mår dåligt och eller pratar om att ta sitt liv? Behöver du någon att prata med om din psykiska hälsa?

 

Mind, självmordslinjen lyssnar på dig!

Ring 90 101 eller chatta med deras volontärer på webbplatsen. Länk till annan webbplats.


Behöver du akut hjälp? Ring 112


1177.se ger råd och stöd på mejl, chatt och telefon

Telefon: 1177
www.1177.se Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: