Hässleholms kommun

Kommun och politik

Utökad bevakning och mer polisnärvaro nattetid ska förebygga bränder

Hässleholms kommun har den senaste tiden drabbats av flera bränder i garage, bilar och sophus som orsakat stora materiella skador. Polisen och kommunen vidtar nu en rad åtgärder för att öka tryggheten. Det handlar bland annat om drönarflygningar och ökad polisnärvaro nattetid. Kommunen sätter in extra bevakningsresurser, samtidigt som de medarbetare som jobbar runt om i kommunen olika tider på dygnet ska vara mer vaksamma.

På måndagen träffades Hässleholms kommunledning och polisen för att diskutera fortsatt arbete med att minska risken för nya bränder.

- Syftet med mötet var att hitta en strategi tillsammans. Vem gör vad och hur kan vi kroka arm? Hur kan kommunen hjälpa till? Vi behöver samordna våra resurser och insatser så att alla våra kommuninvånare ska kunna känna sig trygga, säger kommundirektör Ulf Bengtsson.

- Vi tar det här på mycket stort allvar. Även om det hittills enbart handlat om materiell förstörelse är bränderna en tragedi för de som drabbas, och detta väcker naturligtvis stor oro bland våra medborgare, säger Lena Wallentheim (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen kommer att utöka bevakningsbolagens ronderingar på olika platser. Fastighetsjour, hemtjänstpersonal och snöröjare, som jobbar alla tider på dygnet, uppmanas att vara extra uppmärksamma på människor och bilar och rapportera om de ser något som verkar misstänkt.

Polisen har efter bränderna prioriterat att vara ute på fältet kvälls- och nattetid. Det sker också en del övervakning med drönare. Samtidigt pågår utredningsarbete och kartläggningar av det som skett, och här har räddningstjänsten och polisen ett nära samarbete och utbyter relevant information. Polisen ska närmast ta kontakt med de större fastighetsägarna med anledning av bränderna.

- Vi inom polisen tycker precis som kommunen att det är en oroväckande utveckling och har därför kraftsamlat och delvis styrt om våra resurser, säger Anna-Karin Davidsson, tillförordnad lokalpolisområdeschef. Vi uppmanar allmänheten att vara uppmärksamma, hålla ögonen öppna, och om ni är engagerade i grannsamverkan – fortsätt gärna med det. Ser man något misstänkt ute på natten, ska man ringa 112. Om det inte är akut kan man tipsa via polisen.se eller ringa 114 14. Det går att tipsa anonymt. Ring hellre en gång för mycket än en gång för lite.

Samarbetet och dialogen mellan polisen och kommunen kommer att fortsätta med hög prioritet för att minska risken för fler bränder och säkerställa invånarnas trygghet.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: