Hässleholms kommun

Omsorg och stöd

Stjärninstruktörerna får omsorgsnämndens kvalitetspris

Det blir de engagerade stjärninstruktörerna som får omsorgsnämndens kvalitetspris för 2023. Det tillkännagavs idag i samband med omsorgsnämndens sista sammanträde för året.

Dummybild

Boenden har blivit stjärnmärkta

Stjärninstruktörerna har under året börjat tillämpa de kunskaper som de fick när de utbildade sig till instruktörer under 2022 och börjat utbilda sina kollegor. I spåren av deras arbete har tre av kommunens boenden blivit så kallat stjärnmärkta.

Stjärnmärkningen är Svenskt demenscentrums kvalitetsmärkning för boenden som jobbar på ett evidensbaserat sätt med att utveckla bemötandet av personer med demenssjukdom.

"Synbara resultat ute i verksamheterna"

De sex stjärninstruktörerna, Kristina Agerius, Anneli Siöland-Einarsson, Malin Wallentheim, Madelene Skog, Petra Tillgren och Birgitta Hardarsson, tilldelades priset med följande motivering:

Årets pristagare har arbetat mycket engagerat med att vidareutbilda omsorgspersonalen i kommunen inom personcentrerad vård och omsorg. Deras insatser har lett till synbara resultat ute i verksamheterna för såväl boende som personal och anhöriga och gett Hässleholms kommun en modern demensvård att känna stolthet över.

Får 10 000 kronor

Omsorgsförvaltningens chef Åsa Ollerstam Lundh är stolt att kunna meddela att priset går till sex så engagerade medarbetare.

Det är verkligen roligt att våra stjärninstruktörer får den här mycket välförtjänta uppmärksamheten. Jag har följt deras arbete och är väldigt imponerad av hur mycket de har lyckats åstadkomma på kort tid, och ser fram emot att följa arbetet även fortsättningsvis, säger hon.

Priset är 10 000 kronor som instruktörerna nu kan använda till något som de själva väljer, men som ligger inom ramen för deras arbetsinsatser.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: