Hässleholms kommun

Uppleva och göra

Vi vill minska risk för spridning av Afrikansk svinpest

Under jul och nyårshelgerna vill många besöka våra naturområden och risken att skräp och matrester glöms kvar är större. Afrikansk svinpest är ett virus som sprids genom att vilda djur sprider eller äter smittade matrester. Det hälsar kommunen tillsammans med kommunens lantbrukare och naturälskare.

Vildsvin i skogen

Foto: Paul_Henri, pixabay.com

Exempel på matrester som kan bära på smittan är kött från länder där smittan finns. Viruset är mycket motståndskraftigt och överlever både frysen och tillagning upp till 60 grader.

Exempel på hur smittan sprids

  • Vildsvin smittas när de äter smittade matrester.
  • Fåglar får tag på och sprider smittade matrester eller spillning från smittade vildsvin.
  • Människor trampar i smittade matrester, djurspillning eller i rester av djur som dött av smittan och på så sätt flyttar smittan till nya områden.

Människor smittas inte men om viruset skulle spridas i vårt område skulle det innebära katastrofala konsekvenser för både människor och djur. I Fagersta där smittan har hittats har konsekvenserna blivit stora, området har stängslats in och det råder flera restriktioner.

Bland annat är det förbjudet att

  • Vistas i naturen utanför anlagd väg eller besöka badplatser dit det inte går en anlagd väg.
  • Plocka svamp och bär.
  • Jaga vilt och driva skogsbruk.
  • Ha hundar lösa i skog och mark, samt i tätorter.
  • Vistas på isbelagda sjöar och vattendrag.
  • Delta i eller ordna rid- och körtävling med häst, orienterings­tävling, hund­tävling och motor­tävling i skog och mark.

Kommunen vill absolut inte att smittan ska komma till Hässleholms kommun eller någon annanstans. Så ge dig själv och andra en gratis julklapp i år, ta med ditt skräp hem efter utflykten!

Läs mer om Afrikans svinpest på Länsstyrelsen Skånes webbplats Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: