Hässleholms kommun

Kommun och politik

Fler medlemmar till kommunens frivilliga resursgrupp

Frivilliga Resursgruppen finns över hela Sverige och samlar personer som vill göra en insats vid en kris. Du kan också gå med. I vår startar Frivilliga Resursgruppen upp en ny utbildningsomgång. Kursen omfattar 36 timmar och är uppdelat på olika tillfällen.

Vill du göra en insats för andra i händelse av kris?

Frivilliga Resursgruppen finns till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas vid en större samhällsstörning. Nu söker de fler medlemmar.
Det finns många olika kriser som vårt samhälle kan utsättas för. Vattenbrist eller översvämningar, stora bränder och smittspridning påverkar flera viktiga samhällsfunktioner och behovet av förstärkningsresurser blir stort. En typ av uppdrag kan vara att betjäna någon av kommunens informationsplatser vid en samhällsstörning. Då är det tryggt att ha en frivillig resursgrupp som är lokalt förankrad och som med kort varsel kan aktiveras för att avlasta kommunerna.

Frivilliga resursgruppen samlar personer som vill bidra vid händelse av kris. Här syns två personers ryggar. Den ena bär en varselväst med texten volontär. Den andra med en väst där det står FRG.

Foto: Frivilliga resursgruppen, FRG

För att vara med i kommunens frivilliga resursgrupp behöver du gå en utbildning som ger dig kunskaper om bland annat kommunen, kriskommunikation, hjärt- och lungräddning, brandkunskap och livsmedelskunskap. Nu bjuder Frivilliga Resursgruppen och Hässleholms Civilförsvarsförening in till ett informationsmöte om utbildningen och organisationen.

För att delta i utbildningen behöver du vara eller bli medlem i någon av våra 18 frivilliga försvarsorganisationer i landet.

Informationsträff

Torsdag den 7 februari 2024 klockan 18.30 på Brandstationen i Hässleholm. Kursen startar sen den 14 februari.
Anmäl dig till Hässleholms Civilförsvarsförening på e-post.

E-post: hassleholm@civil2.se

Läs mer om Frivilliga resursgruppen, FRG Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: