Hässleholms kommun

Kommun och politik

Förslag om att avsluta räddningstjänstsamverkan mellan Hässleholm och Osby

Kommunerna Hässleholm och Osby är överens om att avsluta nuvarande avtalssamverkan inom räddningstjänsten. Ärendet kommer upp för beslut i Hässleholms respektive Osbys kommunstyrelse nu i veckan.

Det är ofta värdefullt att samverka och hjälpas åt över kommungränserna, och det är inte alls omöjligt att det framöver kan uppstå nya sätt att samverka kring räddningstjänstfrågor. Men just nu saknas det förutsättningar att fortsätta samarbetet med Osby så som det är upplagt idag, säger Lena Wallentheim (S), kommunstyrelsens ordförande i Hässleholm.

Räddningstjänsten i Hässleholm har två samverkansavtal, ett med Perstorp och ett med Osby. Avtalen har utvärderats under november utifrån operativt samarbete, förebyggande samarbete och verksamhetsledning.

Perstorps avtal gäller till och med 2024-12-31 och löper därefter tills vidare med ett år i taget. Utvärderingen visar sammantaget att samarbetet fungerar väl.

Osbys avtal gäller till och med 2023-12-31 och löper därefter tills vidare med ett år i taget. Utvärderingen visar att det operativa och det förebyggande samarbetet har fungerat väl mellan kommunerna. Bedömningen är dock att samarbetet om gemensam verksamhetsledning inte har fungerat lika bra. Chefsresurserna har inte räckt till för att kunna hantera det förändringsarbete som det nya samarbetet inneburit. Detta gör att parterna är överens om att samverkansavtalet mellan Hässleholm och Osby bör sägas upp. Uppsägningstiden är ett år. Kommunstyrelsen i Hässleholm tar ställning till förslaget om uppsägning på onsdagens sammanträde.

Uppsägningen av avtalet kommer inte att leda till att Hässleholms kommuninvånare får en sämre räddningstjänst. Det ger tvärtom bättre förutsättningar och arbetsmiljö för cheferna att utveckla verksamhet och ledning.

Inom räddningstjänsterna i hela Skåne nordost har flera gemensamma projekt genomförts med gott resultat. Exempel på detta är tung räddningsresurs, nationell kemenhet och gemensamma skogsbrandsdepåer. Detta är samarbeten som gynnar alla parter och som kommer att fortsätta framöver. Alla räddningstjänster i nordöstra Skåne leds även fortsättningsvis operativt från Trygghetscentralen, en gemensam funktion som kommunerna tillsammans bemannar.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: