Hässleholms kommun

Trafik och resor

Vi skottar och sandar

Just nu får vi mycket frågor om snöröjning. Alla kommunens entreprenörer är alla ute och röjer snö. Prioriterat är kommunens verksamheter och framkomlighet för bil och gående.

Träd täckta av snö och upplysta av en gatulampa

Halkbekämpningen är i full gång!

Vi har hand om gator, trottoarer samt gång- och cykelvägar i våra orter. Trafikverket har hand om de större vägarna och en del gång- och cykelbanor. Du som fastighetsägare ansvarar för att skotta gångbanor och trottoarer längs din fastighet.

När vi snöröjer och halkbekämpar prioriterar vi:

  • Huvudgator och gator med busstrafik
  • Gång- och cykelvägar till skolor och järnvägsstationer
  • Kommunala verksamheter

Kommunen arbetar för att våra gator samt gång- och cykelvägar ska vara säkra och framkomliga så snabbt som möjligt.

På trafikverkets hemsida kan du se väder och väglaget på statliga vägar innan du ger dig ut. Länk till annan webbplats.

Du kan läsa mer om hur vi snöröjer och halkbekämpar i kommunen på vår webbplats. Länk till annan webbplats.

Ta det försiktigt ute på vägarna och var rädd om dig själv och andra.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: