Hässleholms kommun

Uppleva och göra

En stark turistsäsong för Hässleholms kommun trots regn

Hälften av företagen inom besöksnäringen upplevde ett ökat antal besökare under den gångna sommaren, visar en färsk lokal enkät. Ser man till statistik från Tillväxtverket bekräftas bilden. Antalet övernattningar har aldrig varit fler.

En man och en kvinna som vandrar på Äspehöjden med Hovdala slott och får i bakgrunden.

Naturen en viktig reseanledning till Hässleholms kommun. Foto: Jonatan Månsson

Näringslivsavdelning i Hässleholms kommun har i samarbete med HessleCity genomfört en enkätundersökning för att utvärdera sommarsäsongen.

40 procent av de svarande inom besöksnäringsföretagen inkluderat handel och service angav att de ökade sin omsättning under juni-augusti, framför allt inom kategorin ”boende”, jämfört med föregående år. Omsättningsökningen rörde sig främst i spannet 10–30 procent.

– Det är väldigt glädjande. Man märker att staden och kommunen växer som dragplåster även under sommaren, till skillnad från hur man kanske uppfattat Hässleholm tidigare, säger Johan Jönsson, verksamhetsledare och platsutvecklare på HessleCity.

Rekordmånga gästnätter sommaren 2023

Ser man till just boende så bekräftas den positiva bilden av preliminär statistik från Tillväxtverket. Den visar att de kommersiella gästnätterna i Hässleholms kommun under perioden juni-augusti 2023 totalt ökade med 4 procent jämfört med samma period 2022. I Skåne som helhet låg de kommersiella gästnätterna nästan helt still medan man nationellt backade svagt.

Uppdelat på nationella och internationella besökare visar Hässleholms kommun upp ett mönster som avviker från Skåne som helhet.

När det gäller nationella gästnätter ökade Hässleholms kommun med drygt 4 procent under sommarmånaderna, medan det såväl regionalt – Skåne – som nationellt backade knappt sex procent.

De internationella gästnätterna ökade med drygt två procent i Hässleholm. Där visar Skåne som helhet en väsentligt starkare siffra med en ökning på drygt 20 procent, där besök från närliggande Danmark kraftigt bidragit till uppsvinget.

Totalt sett innebär det för Hässleholms del att rekordnoteringen från 2018, överträffades. Då registrerades 56 000 övernattningar. Motsvarande siffra i år är 57 000 gästnätter.

Naturen i Hässleholms kommun lockar

Naturen är en viktig reseanledning till Hässleholms kommun. Att uppleva lugnet som naturen ger, gärna i kombination med att vara aktiv såsom vandring och cykling är starka reseanledningar till både Sverige och Hässleholms kommun både för internationella som nationella besökare.

- Att antalet nationella gästnätter har ökat kan bero på att många valt att semestra hemma i år i och med lågkonjunkturen och att det blivit dyrare att semestra utomlands. Inflation och den svenska kronans låga värde gör det fördelaktigt för internationella besökare att komma hit framför allt danskar, tyskar och holländare säger Ida Flygare, näringslivsutvecklare i Hässleholms kommun.

- Vi har en bra möjlighet att växla upp ännu mer för att möta de internationella besökarna i framtiden. Vi vet att den målgruppen ökar och här gäller det att kunna paketera och sälja in platsen Hässleholm och bygga på det med ännu mer pärlor som vi har runt om i kommunen säger Johan Jönsson.

Olika kommunikationskanaler och samarbeten anledning till ökat antal besök

I enkätsvaren anger företagen flera möjliga anledningar till att besöksantalet ökar. Det handlar om kommunikation via sociala medier, ökad exponering mot den danska marknaden, utökat samarbete med andra företag och introducering av bokningssystem och användning av bokningssajter, som booking.com.

- Undersökningen visar att det finns möjligheter att göra ännu mera för att företagen ska växa. Det finns stora möjligheter att öka synligheten på olika digitala plattformar och att öka samarbetet med andra företag, säger Ida Flygare.

Förändrade konsumentbeteenden samt kundunderlag utmaningar

Den enskilt största utmaningen under säsongen var det regniga vädret, enligt enkätsvaren. Andra utmaningar som anges är kundunderlag och kompetensförsörjning. Som de större orosmomenten på längre sikt anges framför allt förändrade konsumentbeteenden samt kundunderlag.

Fakta enkätundersökning

Undersökningen genomfördes via en webbenkät som mejlades ut till besöksnäringsföretag inkluderat handel och service i Hässleholms kommun samt distribuerades via HessleCitys medlemsregister. Enkäten skickades ut till 148 besöksnäringsföretag i Hässleholms kommun, varav 44 unika verksamheter/organisationer deltog, vilket innebär en svarsfrekvens på drygt 29 procent.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: