Hässleholms kommun

Uppleva och göra

Stark tillväxt för hotell-och restaurangnäringarna i Hässleholm

Omsättningen för hotellen ökade med 27 procent under fjolåret. Det visar årets Cityindex. Restaurangernas omsättning ökade samtidigt tolv procent. I andra branscher står däremot utvecklingen still. Fortsatt fokus på besöksflöden kan ge ett bättre utfall för stadskärnans verksamheter som helhet.

En man och en kvinna tittar på en rosa begonia.

Stark tillväxt för hotell-och restaurangnäringarna i Hässleholm 2022. Foto: Jonatan Månsson

Hotell-och restaurang de branscher som gick bäst i stadskärnan 2022

Det visar årets rapport Cityindex, ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI Research. Hotellen i Hässleholms stadskärna ökade sin omsättning totalt med 27 procent jämfört med 2021 och för restauranger i Hässleholm låg omsättningsökningen på tolv procent. Hem- och fritidsvaror ökade i omsättning med mera blygsamma två procent.

Tuffast har dagligvaruhandeln, vilket bidrar till att Hässleholm har en svagare positiv utveckling än jämförbara städer i Sverige.

- Vi har lyckats återhämta oss från pandemin och det går på rätt håll med stadskärnan. Vi kan återigen konstatera att hotellen ökar i omsättning. Att dagligvaror tappar beror ju på att vi har en liten del av det i stadskärnan, de återfinns på våra externa område, säger Johan Jönsson, verksamhetsledare och platsutvecklare på HessleCity.

Omsättningsökning på två procent i stadskärnan

Under 2022 ökade omsättningen i Hässleholms stadskärna med två procent. Det är en något svagare utveckling än andra jämförbara städer som ökade i snitt med sju procent.

Detaljhandelsförsäljningen minskade i stadskärnan medan den ökade i kommunen i helhet jämfört med 2021. Den fysiska detaljhandelns omsättning i kommunen för 2022 visar att stadskärnan står för 15 procent av kommunens totala detaljhandelsomsättning.

Extern handel som avser köpcentrum och handelsområden står för 34 procent av omsättningen och 51 procent står övrig fysisk handel för.

- Vi måste se stadskärnan och externområden som ett område där vi erbjuder ett varierat utbud. Arbetet med att kommunicera vikten av att handla och stötta det lokala aldrig får försvinna ur tanken. Tillsammans skapar vi framtidens Hässleholm med dess innehåll, säger Johan Jönsson.

Minskat snittköp i Hässleholms stadskärna

I årets Cityindex mäts även hur mycket den genomsnittliga besökaren i snitt konsumerar i stadskärnan. I Hässleholm minskade snittköpet med 9 procent.

– Orsakerna bakom detta kan vara förändrat köpbeteende, bland annat till följd av att lokala handelsområden etablerats. Det är något vi får analysera djupare. Vi vet däremot att besöksflöden skapar stadsliv, vilket vi vill, och genom att öka variationen av verksamheter skapas fler besöksanledningar, säger Johan Jönsson.

Ledande politiker om årets Cityindex:

- I Hässleholm arbetar vi aktivt för en levande stadskärna. Attraktiva städer genererar positiva effekter för hela kommunen och bidrar till tillväxt genom nyetableringar, arbetstillfällen, ökad inflyttning och besöksnäring, säger Lena Wallentheim (S), kommunstyrelsens ordförande.

- Samverkan är vägen framåt och arbetet med det måste fortsätta. Det är genom samverkan mellan privata och offentliga aktörer som vi tillsammans kan skapa en långsiktigt och hållbar utveckling för Hässleholms kommun. En attraktiv plats ger förutsättningar för utveckling och tillväxt i såväl staden som hela kommunen, säger Lina Bengtsson (M), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

- Det är viktigt att få invånare i Hässleholms kommun att stanna och konsumera där de bor, därför måste vi fortsätta att arbeta med stadens attraktionskraft, säger Hanna Nilsson (SD), Kommunstyrelsens andre vice ordförande och oppositionsråd.

Fakta

Cityindex är en nationell rapport som beskriver omsättningsutvecklingen för detaljhandeln, restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiell service i Sveriges 107 stadskärnor det senaste året. Rapporten är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI Research. Projektet utgår från en enhetlig definition av stadskärnor, som baseras på befolkningstäthet och förekomst av kommersiell service, vilket gör resultaten jämförbara över tid och mellan landets olika stadskärnor.


Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: