Hässleholms kommun

Kommun och politik

Årets medarbetarenkät: Hässleholms kommunanställda trivs allt bättre på jobbet

Det blev ett rekordår för Hässleholms kommuns medarbetarenkät: Rekordmånga medarbetare deltog och resultatet var det bästa någonsin. Men trots de goda resultaten vill få rekommendera Hässleholms kommun som arbetsgivare, vilket är en fråga som ledningen kommer att arbeta vidare med.

Hållbart medarbetarengagemang (HME) har ökat

Varje år mäts tre områden - motivation, ledarskap och styrning. De tre områdena ger tillsammans ett värde som förkortas HME och betyder hållbart medarbetarengagemang. Värdet bedöms vara en av de viktigaste förutsättningarna för organisationens förmåga att nå goda resultat.

HME-värdet visar på:

  1. Känslan av meningsfullhet och möjligheten att lära och utvecklas.
  2. Relationen mellan chef och medarbetare och om medarbetare har möjlighet att ta ansvar.
  3. I vilken grad medarbetare vet vad som förväntas och hur tydliga verksamhetens mål är.

Hässleholms kommun får ett HME-värde på 82,9 (skala 0-100, där 100 är bäst). Både årets HME-värde och antalet medarbetare som svarat på enkäten (75 procent) är högre i år jämfört med de fem senaste åren.

Det är ett otroligt positivt resultat. Medarbetare känner engagemang, samtidigt som våra chefer i organisationen har förmågan att ta hand om engagemanget. Det är en bra grund för vår fortsatta utvecklingsresa. Det är också glädjande med en ökad svarsfrekvens, säger HR-chef Johan Lexfors.

Kommunen behöver arbeta med viljan att rekommendera Hässleholms kommun som arbetsplats

Nytt för i år är att enkäten mäter hur villiga medarbetare är att rekommendera Hässleholms kommun som arbetsgivare till en vän. Här landar kommunen på värdet -18 på skalan -100 till 100 där 100 är bäst.

Trots att vi trivs allt bättre på jobbet är det något oroande att våra medarbetare inte är lika villiga att rekommendera oss som arbetsplats. Här har vi en del att jobba med. Jag tror att vi behöver prata om vad vi tillsammans kan göra för att öka stoltheten och viljan att rekommendera oss som arbetsgivare. Den höga svarsfrekvensen på årets enkät visar att våra medarbetare vill göra sin röst hörd och det ska vi ta vara på, säger Johan Lexfors.

Kommunen har sedan tidigare identifierat att det är ett utvecklingsområde att stärka Hässleholms kommuns arbetsgivarvarumärke. Det stämmer väl överens med resultatet av enkäten och arbetet med att Hässleholms kommun ska bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare kommer att fortsätta. Nästa steg är nu att medarbetare får möjlighet prata om och reflektera över sin enhets eller avdelnings resultat i medarbetarenkäten.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: