Hässleholms kommun

Utbildning och barnomsorg

Yrkeshögskolan Syd i Hässleholm får Östra Skånes samhällsbyggnadspris 2023

Den 6 november 2023 höll Byggföretagen i Östra Skåne sitt årliga höstmöte. I samband med detta delades Östra Skånes Samhällsbyggnadspris ut. I år tillföll priset glädjande Yrkeshögskolan Syd i Hässleholm!

YHS fasad. Ett stor grå skolbyggnad.

Samhällsbyggnadspriset tilldelas en person, ett företag, en myndighet eller en organisation inom eller med anknytning till Östra Skåne. Pristagaren ska ha bidragit starkt till att utveckla branschen avseende metoder, attityder, teknikutveckling och attraktivitet.

Priset, som instiftats av Östra Skånes Byggförening inom Byggföretagen, tilldelas i år Yrkeshögskolan Syd i Hässleholm med följande motivering:

Samhället och därigenom byggsektorn står inför stora utmaningar inför framtiden. En av de största utmaningarna rör kompetensförsörjning och det gäller Bygg- och anläggningsbranschen såväl som andra branscher. Yrkeshögskolan Syd har, genom sina utbildningar inom sektorn, varit en förutsättning för att byggbranschen i Östra Skåne har kunnat matcha det stora byggbehov vi sett inom området samt även försett andra, för sektorn viktiga aktörer med kompetens. Utan Yrkeshögskolan Syd hade den expansion och tillväxt vi sett inom sektorn inte varit möjlig. Vi vill på detta sätt visa vår uppskattning men även att Yrkeshögskolan Syd kommer att förbli en avgörande aktör i Östra Skåne i framtiden för oss för att förse sektorn med kompetens.

Ola Berg, enhetschef för YHS, fanns på plats för att ta emot priset och uttryckte stor glädje och stolthet:

Det betyder väldigt mycket för Yrkeshögskolan Syd att få utmärkelsen Östra Skånes Samhällsbyggnadspris. Det berättar att vi levererar rätt kompetens och att de studerande är efterfrågade hos företagen!

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: