Hässleholms kommun

Bygga bo och miljö

Vem får årets stadsbyggnadspris?

Tre kandidater som kan få årets stadsbyggnadspris är nu utsedda. Ett litet hotell på landet, en modern skola i stan och ett miljövänligt parhusprojekt tävlar om utmärkelsen.

Alla kan nominera

Medborgare, fastighetsägare, ja, alla som känt sig manade, har under hösten kunnat nominera till årets stadsbyggnadspris. Priset delas ut av Hässleholms kommun sedan 2021.

En jury utser vinnaren

Juryn har nu utsett tre slutkandidater, som uppfyller kriterierna och som samtliga är väl värda utmärkelsen. Juryn består av miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott samt av förvaltningschef, planchef och bygglovschef på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Besökte varje plats

Inför valet har juryn besökt de olika byggprojekten. Det blev ett besök på landet, ett i stan och ett på en stationsort.

Priset delas ut på Hässleholms galakväll den 17 november.

De nominerade är

Rallahustruns veranda och logi i Lunnahöja. Ingången till gästköket.

Rallarhustruns veranda & logi.

Rallarhustruns veranda & logi, Lunnahöja

Rallarhustruns är ett litet hotell och by-bistro. Fastigheten är en före detta kursgård där nykterhetsrörelsen tidigare bedrev verksamhet.

När nuvarande ägare tog över gården 2020 hade huset omfattande fuktskador och var i stort behov av renovering och modernisering.

Rallarhustruns ligger nära Hovdala vandringsområde och Skåneleden. Målet var att renovera byggnaden till den standard som dagens besökare efterfrågar, men också förstärka kopplingen till naturen. Hotellbyggnaden har raka, enkla former och linjära trappräcken och blir ett litet spår av mänsklig närvaro bland träden. Papptaket byttes mot plåttak för ett mer gediget intryck. Ena sidan täcktes med diskreta solpaneler som ger tillräckligt med el för att täcka husets energibehov. Interiört finns återvunna och hållbara material och en stor del av inredningen är återvunnen.

Grönängsskolan sedd utifrån.

Grönängsskolan.

Grönängsskolan, Hässleholm

I september 2023 öppnade Grönängsskolan sina nya lokaler för både den nya förskolan och eleverna på nya Silviaskolan. På Grönängsskolan går elever från förskoleklass till årskurs sex och skolan är anpassad för elever med många olika behov.

Under planeringen och även under själva byggnationen av om- och tillbyggnaden av skolan innebar flera utmaningar. Exempel på det är bland annat buller från järnvägen, anpassning av de nya byggnaderna till de befintliga, att skapa en lekfull utemiljö som stimulerar till lek samt att anpassa både lokaler och skolgård för de behov som eleverna i bland annat Silviaskolan har.

På Grönängsskolan finns nu:

  • En helt ny gymnastiksal, som används både av skolan och av föreningar som bland annat tränar truppgymnastik.
  • En ny byggnad för förskoleverksamhet med nattis.
  • En helt ny skolbyggnad för Silviaskolan och en tillbyggnad av den befintliga skolan för att öka tillgängligheten i skolans lokaler.
Kvarteret Templaren i Sösdala sett från ovan.

Kvarteret Templaren.

Kvarteret Templaren, Sösdala

Projektet innefattar 5 parhus med 14 hyresbostäder och parkering för bil och cykel med anslutning till laddstation och innergård. Varje bostad har egen trädgård.

Byggnaderna har konstruerats med fokus på hållbarhet, bland annat genom:

  • Centraliserad värmecentral för att underlätta service och underhåll samt för att förbereda för framtida installationer avseende batterier och bränsleceller.
  • Energilagring. Ett unikt lågtemperaturssystem använder byggnadens tröghet.
  • Solceller för elstation för elbilar och verksamhetsel.

Målsättningen med projektet är att skapa attraktiva bostäder med fokus på hållbart konceptbyggande och nollenergiprestanda. Kvarteret Templaren ligger strategiskt placerat. Det är exempelvis 300 meter till en livsmedelsbutik och 200 meter till Sösdala tågstation.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: