Komvux Hässleholms kommun

Utbildningar

Hos oss kan du läsa yrkeshögskoleutbildningar inom VVS-ingenjör och Specialistundersköterska. Här kan även studera ledarskap på högskolenivå.

Program

2 år | Heltid | Distans | 400 YH-poäng | Omsök inför hösten 2023

VVS-ingenjör är en yrkeshögskoleutbildning för dig som vill arbeta med projektering av vvs-, kyl och luftsystem inom bygg- och anläggningsbranschen eller på ett konsultföretag. Utbildningen är 2 år lång och genomförs på heltid och distans. I utbildningen ingår ca. 4 fysiska träffar per år på Lärcentrum Norra station i Hässleholm.

I utbildningen ingår följande kurser:

 • Bygg- och projektprocessen
 • Byggkonstruktion
 • Energieffektivisering - övergripande systemdesign
 • Entreprenadjuridik
 • Examensarbete
 • Förnyelsebar energi
 • Inneklimat för komfort och hälsa
 • Kommunikation
 • Kylteknik/klimatsystem
 • Lärande i arbete 1
 • Lärande i arbete 2
 • Lärande i arbete 3
 • Luftbehandlingsinstallationer
 • Spillvatten-, dagvatten- och tappvatteninstallationer
 • Styr- och övervakningssystem
 • Tillämpad CAD-konstruktion
 • Värmeinstallationer

LIA – lärande i arbete

LIA, eller praktik, utgör ca 1/4 av utbildningen. Du gör din LIA inom branschen på företag som ingår i utbildningens nätverk. LIA innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och samtidigt får goda möjligheter att bygga nätverk, som senare kan leda till arbete.

Campus Nyköping ansvarar för utbildningen.

Läs mer om utbildningen och hur du ansöker här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Specialistundersköterska - Äldres hälsa och ohälsa

2 år | Deltid | Platsbunden | 200 YH-poäng | Omsök inför hösten 2023

Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av en yrkesinriktad utbildning, vilket ger dig förutsättningar för en anställning som specialistundersköterska med inriktning mot äldres hälsa och ohälsa. Utbildningen är en platsbunden utbildning på halvfart under 2 års tid med i genomsnitt 1 dags lärarledda lektioner/vecka. För att du skall kunna omsätta dina nyförvärvade kunskaper och vara välförberedd inför dina kommande arbetsuppgifter kommer en del av utbildningen att bestå av Lärande i arbete (LIA).

Yrket

Behovet av specialistundersköterskor ökar i takt med en åldrande befolkning och gör det angeläget att arbeta med att stärka det friska samt förebygga ohälsa och skador bland äldre. Efter utbildningen kan du bidra till bättre kvalitet i omvårdnaden och bli en viktig länk mellan undersköterskan och sjuksköterskan.


Samarbete med arbetslivet

Utbildningen genomförs i nära samarbete med arbetslivet. Lärande i arbete (LIA) ingår i utbildningen och ger dig chans att prova dina kunskaper och öka förståelsen för ditt framtida yrke.

Yrkeshögskolan Kristianstad ansvarar för utbildningen.

Läs mer om utbildningen och hur du ansöker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kurs

7,5 hp | Kvällstid | Halvfart

Är du nyfiken på ledarskap, kommunikation och att kunna övervinna ledarskapsutmaningar på nya sätt? På den här kursen får du både teoretiska och praktiska kunskaper om det.

Du läser om ledarskap och ledarstilar, grupprocesser och teambuildning och utvecklar din förmåga att analysera olika frågeställningar inom områdena. Du studerar samband mellan kommunikation och gruppers utveckling. I kursens praktiska moment tränar du på att diskutera och argumentera för ställningstaganden och tack vare det utveckla djupare förståelse och kunskap.

Kursen ges på kvällstid på Lärcentrum Norra station. Högskolan i Halmstad ansvarar för utbildningen.


Läs mer om kursen här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: