2014-11-23
Hässleholm nästa
Hässleholm 100
Stöd och hjälp till barn och unga
Aktuellt

Ny utredning stärker Hässleholm som huvudalternativ för höghastighetståg

Det planeras för en ny stambana för höghastighetståg på sträckan Stockholm – Malmö. Utredningen ”Ny station för höghastighetståg i Hässleholm” visar att en sträckning med station i Hässleholm är ett bra huvudalternativ.
Läs pressmeddelandet

---------------------------------------------------------------
Barnkonventionen fyller 25 år

Konventionen om barnets rättigheter antogs 1989 och den 20 november i år fyller barnkonventionen därmed 25 år. Detta vill vi uppmärksamma tillsammans med med ett gemensamt firande runtom i Skåne.
Läs mer om firandet av barnkonventionen 25 år
---------------------------------------------------------------
Vi firar julen tillsammans i Hässleholm
Det lackar mot jul! Redan nu kan du ta en titt på vad som händer i Hässleholm under adventshelgerna fram till jul. Vi firar tillsammans!
Läs mer om vad som händer före jul i Hässleholm

| Hässleholms kommun | Stadshuset, 281 80 Hässleholm | vx 0451-26 70 00 | organisationsnr 212000-0985 |BG 866-3494 | e-post kommunen@hassleholm.se |
EX