2014-11-29
Hässleholm nästa
Hässleholm 100
Stöd och hjälp till barn och unga
Aktuellt

Ny utredning stärker Hässleholm som huvudalternativ för höghastighetståg

Det planeras för en ny stambana för höghastighetståg på sträckan Stockholm – Malmö. En ny utredning visar att en sträckning med station i Hässleholm är ett bra alternativ.
Läs pressmeddelandet

---------------------------------------------------------------
Julen invigs i Hässleholm av kommunfullmäktiges ordförande

Den första advent, söndagen den 30 november, inviger vi julfirandet på Stortorget i Hässleholm. Kommunfullmäktiges ordförande Irene Nilsson (S) hälsar julen välkommen och vi tänder granen på Stortorget.
Läs mer om julen i Hässleholm i pressmeddelandet
---------------------------------------------------------------
Hässlehems 100-årpresent lyser upp Hässleholm i jul
Som ett led i Hässleholms 100-årsfirande skänker Hässlehem AB en ny fantastisk Led-ljusslinga till granen på Stortorget. Slingan är 320 meter lång och har 640 ljuspunkter, men förbrukar bara 200 watt - att jämföra med den gamla med långt färre ljuspunkter som förbrukade 4 500 watt. Vi firar tillsammans!


 

| Hässleholms kommun | Stadshuset, 281 80 Hässleholm | vx 0451-26 70 00 | organisationsnr 212000-0985 |BG 866-3494 | e-post kommunen@hassleholm.se |
EX