2014-12-18
Hässleholm nästa
Hässleholm 100
Stöd och hjälp till barn och unga
Aktuellt

Omsorgsnämndens Kvalitetspris 2014 gick till Nybohemmet i Bjärnum

Omsorgsnämndens Kvalitetspris för 2014 har tilldelats Nybohemmet i Bjärnum. Motiveringen lyder: ”Medarbetarna på Nybohemmet har genom förändrade arbetssätt och rutiner utvecklat det sociala innehållet som för de boende bidrar till livsmod, livsglädje och känsla av sammanhang.”

Läs mer om prisutdelningen av kvalitetspriset för 2014

------------------------------------------------------------

Vi söker jourfamiljehem för ensamkommande barn
Har du tid, intresse för andra kulturer och känslor över för någon som verkligen behöver det? Bli jourfamiljehem för ensamkommande barn!

Läs mer om vad jourfamiljehem innebär och hur du ansöker
 

| Hässleholms kommun | Stadshuset, 281 80 Hässleholm | vx 0451-26 70 00 | organisationsnr 212000-0985 |BG 866-3494 | e-post kommunen@hassleholm.se |
EX