Hässleholms kommun

Automationsingenjör

Yrkeshögskolan Syd har bedrivit utbildningar inom el- och automation sedan 1996 och har utbildat hundratals tekniker/ingenjörer som nu är verksamma i branschen eller bedriver egen verksamhet inom konsultbranschen.

Utbildningen till Automationsingenjör bedrivs med för ändamålet uppdaterad teknisk utrustning, programvaror, datorpark och anpassade lokaler. Bärbara datorer för programmering, dokumentation m.m. finns att låna under de skolförlagda utbildningsavsnitten.

Intresset hos företagen för de studerande är stort och 90% av de som tar examen har ett kvalificerat jobb efter avslutad utbildning

Vad gör en Automationsingenjör?

Som automationsingenjör har du en betydande roll inom arbetslivet och du är den som tar fram automatiserade lösningar i form av produkter och utrustningar och ger förslag till förbättningar för såväl tillverknings- som processindustrin.

Arbetet är utmanande och utvecklande och din kompetens efterfrågas främst av konsultföretag som levererar tekniska lösningar till tillverknings-, fordons-, livsmedels-, läkemedels- process- och petrokemisk industri.

Automation är idag ett nödvändigt konkurrensverktyg inom industrin där det medvetet satsas på att göra tillverkningsprocesserna högautomatiserade och anpassade till nya tankesätt som Industry 4.0 och Smart Factory

Vad kan du arbeta med efter utbildningen?

Är du intresserad av teknik, utveckling och vill arbeta både praktiskt och teoretiskt inom ett område där tekniken snabbt går framåt så är detta en utbildning för dig. Innehållet i utbildningen är framtaget i nära samarbete med automationsföretag, vilket garanterar att du får precis den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. PLC-system från Siemens, Mitsubishi, Allen-Bradley, Beijer, Omron m.fl., robotar från Yaskawa, FMS-system är exempel på kvalificerade komponenter och utrustning som används i utbildningen.

Företag som Volvo Cars, Tetra Pak , ÅF, Sigma, Rejlers, Beijer Electronics, Evomatic, PDS Engineering, Automationsteknik, ABB, Stora Enso, Eltech Automation, Caverion, Saint Gobain Securit med flera.... välkomnar denna utbildning!

Så här kan ett produktionssystem se ut där ett av våra ledningsgruppsföretag och våra studerande medverkat. Länk till annan webbplats.

Hur blir jag behörig till automationsingenjörsutbildningen?

För att bli behörig till Automationsingenjörsutbildningen behöver du göra ett antagningsprov. Provet måste göras för att du ska anses behörig att gå utbildningen.

Har du ingen tidigare erfarenhet från el- eller automationsbranschen?
Klicka in nedan och läs våra tips om hur du ändå kan lyckas.

Läs mer om antagningsprovet och de behörighetskrav som finns för en yrkeshögskoleutbildning här!

Studieinformation

Utbildningen går på heltid och är platsförlagd. Ungefär tre dagar i veckan är lärarledd och resten av tiden arbetar den studerande självständigt med uppgifter.

På Yrkeshögskolan Syd strävar vi efter att ligga i framkant och den studerande kommer att få färdigheter i använda de digitala verktyg som används i branschen. Varje student på utbildningen Automationsingenjörsutbildningen får tillgång till en bärbar dator under sin studieperiod som innehåller dessa programvaror.

YH-utbildningarna berättigar till studiemedel från CSN och är avgiftsfria för studerande förutom kostnader för kurslitteratur och studiematerial. Du kan läsa mer om studiestöd på www.csn.se. Länk till annan webbplats.

LIA

LIA, Lärande i arbete, är viktig del i utbildningen och genomförs ute i arbetslivet i nära samarbete med företagen.

LIA ger stora möjligheter till fortsatt arbete efter genomgången utbildning.

Kurser

Project management, 30 YH-poäng
Projektmetodik, projektstyrning och projektledninledning, teknisk engelska, kommunikation och dokumentation

Elteknik i automationssystem, 30 YH-poäng
Matematik, ellära, mätteknik och felsökningsmetodik och analys av mätvärden. Elsäkerhet och arbetsmiljö i elrelaterade miljöer och anläggningar.

CAD-konstruktion med industriell el, 30 YH-poäng
Ritningsläsning, komponentkännedom, E-plan/P8, Elprocad, praktisk tillämpning i skåpsbyggnation, drifttagning och felsökning.

PLC-system och programmeringslogik, 20 YH-poäng
Styrteknik, pneumatiska komponenter och kretsar, PLC-programmering, talsystem, variabler och datatyper, digitalteknik och digitala in- och utgångar

Maskinsäkerhet, 15 YH-poäng
Maskindirektivet, PL (Performance Level), SIL (Safety Integrity Level), CE-märkning, riskanalyser, säkerhetsprodukter, säkerhets-PLC. Analys och dokumentation i SISTEMA.

Drivsystem, 20 YH-poäng
Olika typer av drivsystem, styrning och positionering. Frekvensomriktare, analoga in- 0ch utgångar, servosystem, poistioneringsmetoder, synkroniserade drifter

Design och programmering av grafiska gränssnitt, 25 YH-poäng
Design av användarvänliga gränssnitt. Programmeringsverktyg för grafiska gränssnitt, IX Developer, E-designer, TIA-Portal, FactoryTalk View Studio. Kommunikationsgränssnitt mot HMI och SCADA. Integration mellan HMI och PLC-system

Produktionsekonomi, 15 yh-poäng
Ekonomins betydelse för effektiva produktionsmiljöer och projekt

Reglerteknik i automatiserade processer, 15 YH-poäng
Reglertekniska funktioner och komponenter för reglering av värme, kyla, tryck, nivå och flöde.

Automations och programdesign, 50 YH-poäng
Fördjupning i PLC-programmering och användning av programmeringsverktyg (t.ex. TIA-Portal, GX Works2, Studio 5000, Codesys) Systemlösningar, programstruktur, integration, kommunikationslösningar, Connected Enterprise, Industry 4.0/Industri 2030

Robotteknik, 15 yh-poäng
Robotprogrammering, handhavande och säkerhet. Simulering i Motosim. I kursen används 6-axliga robotar från YASKAWA/Motoman.

Examensprojekt, 25 YH-poäng
Projektet syftar till att den studerande ska tillämpa de kunskaper som övriga kurser samt LIA tillfört. Projektet förläggs och redovisas i slutet av den skolförlagda delen av utbildningen

LIA, Lärande i arbete (företagsförlagd praktik)
6 veckor i åk 1 och 16 veckor i åk 2

Kontakt

Frågor om utbildningens innehåll:

Utbildningsledare Ronny Hjorth

0709-81 86 06

ronny.hjorth@hassleholm.se


Frågor om ansökningsprocessen:

Samordnare Erika Nilsson

0451-26 85 81

erika.nilsson@hassleholm.se


Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: