Hässleholms kommun

Entreprenör Elinstallation - Auktoriserad Elinstallatör

Utbildningen är ej sökbar 2024. Vi söker om utbildningen inför 2025 och återkommer med besked i jan 2025.

Vad leder utbildningen till?

Utbildningen leder fram till den teoretiska kompetensen för A-behörighet och efter utbildningen och examen kan den studerande ansöka om auktorisation hos Elsäkerhetsverket.

Utbildningen leder till arbete som ansvarig installatör för intallationer inom industri, fastigheter och elanläggningar. Kursinnehållet riktar sig i huvudsak mot Auktoriserad elinstallatör enligt Elsäkerhetsverkets bestämmelser 2017:4. Observera att Elsäkerhetsverkets praktikkrav för att beviljas behörighet måste vara uppfyllda! (Obs! Separat ansökan till Elsäkerhetsverket!) Praktik kan förvärvas både före och efter utbildningen.

Vad kan du arbeta med efter utbildningen?

Efter avslutad utbildning kan du arbeta bland annat som arbets-/projektledare, med kalkylering, projektering eller som ledande montör. För dem med tillräcklig yrkeserfarenhet öppnar sig också möjligheten att bedriva egen verksamhet som entreprenör inom elinstallation / auktoriserad elinstallatör.

Studieinformation

Utbildningen ger dig som inte har möjlighet att satsa på heltidsstudier en utmärkt möjlighet att kombinera ditt arbete med studier för att utveckla din kompetens inom elinstallation och entreprenörskap. Du som söker denna utbildning har en erfarenhet från branschen och vill vidareutveckla dig mot uppgifter som innebär arbets- och projektledning.

Utbildningen varvas med fysiska träffar och distansstudier. De fysiska träffarna är förlagda till Jacobsskolan där vi hyr översta våningen.

Vi träffas i Hässleholm under följande veckor:

YH-utbildningarna berättigar till studiemedel från CSN och är avgiftsfria för studerande förutom kostnader för kurslitteratur och studiematerial. Du kan läsa mer om studiestöd på www.csn.seLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

LIA

ingen LIA finns till denna utbildning.

Ansökan och behörighet

Allmän behörighet
I 3 kap I S förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som;
1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i I,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning,
4. eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet
har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den I juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den I januari 2013 anses vara behörig.

Särskilda förkunskaper:
Lägst betyget E (Betyg G*) i följande gymnasiekurser eller motsvarande kunskaper förvärvade genom annan yrkesutbildning:

 • Elinstallationer, 200 Gymnasie-poäng
 • Elkraftteknik, 100 Gymnasiepoäng
 • Matematik 2 A, (Ma B*) 100 Gymnasiepoäng
 • Två års yrkeserfarenhet på heltid inom starkströmsområdet, där ett av åren ska vara elinstallationsarbete under ledning av behörig elinstallatör.

*Gäller kurser före den 1 juli 2011 (GY2000) inom gymnasieskolan eller före 1 juli 2012 för gymnasiekurser inom vuxenutbildning.

 

Kurser

Kurser och YH-poäng

 • Egenkontrollprogram, 10 poäng
 • Ekonomi & Entreprenörskap, 15 poäng
 • Entreprenadjuridik, 15 poäng
 • Elteknik med tillämpad matematik, 40 poäng
 • Elinstallationer byggnader, 40 poäng
 • Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar, 40 poäng
 • Elmaskiner - drivsystem, 12 poäng
 • Regler och standarder, 12 poäng
 • Högspänningsanläggningar, 16 poäng
 • Examensarbete, 25 poäng

Kontakt

Frågor om utbildningens innehåll:

Niclas Eliasson, Utbildningsledare
072-561 64 51
niclas.eliasson@hassleholm.se


Frågor om ansökningsprocessen:

Samordnare Jennie Birgersson

0730-82 44 97
jennie.birgersson@hassleholm.se

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: