Hässleholms kommun

Utbildning och barnomsorg

Preparandkurs för Byggnadsingenjörer

Saknar du förkunskapskraven Bygg och Anläggning 1 & 2 och vill studera till Byggnadsingenjör? Gör din ansökan till utbildningen innan den 31 mars så får du möjlighet att läsa upp behörigheten!

Dummybild

Grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper

För att vara behörig till en yrkeshögskoleutbildning krävs en grundläggande behörighet.

1 § Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som..

1. har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Myndigheten för yrkeshögskolan får meddela föreskrifter om kraven i första stycket 2. Förordning (2016:1000).

2 § Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs.

Särskilda förkunskaper till utbildningen är Bygg och Anläggning 1 & 2.

Preparandkurs

För er som har en gymnasieutbildning eller motsvarande (se ovan) erbjuder vi en preparandkurs. Den kan endast användas för utbildning hos oss på Yrkeshögskolan Syd och är baserad på gymnasiekurserna Bygg och Anläggning 1 & 2 som läses på gymnasieskolans byggutbildning.

Dessa datum under våren är planerade och det är obligatorisk närvaro på kursen.

1 Tisdag, 4 april, 17:00-20:00

2 Torsdag, 6 april, 17:00-20:00

3 Tisdag, 18 april, 17:00-20:00

4 Torsdag, 20 april, 17:00-20:00

5 Tisdag, 25 april, 17:00-20:00

6 Torsdag, 27 april, 17:00-20:00

7 Tisdag, 2 maj, 17:00-20:00

8 Torsdag, 4 maj, 17:00-20:00

9 Tisdag, 9 maj, 17:00-20:00

10, Torsdag, Tentamen, 11 maj, 17:00-20:00

Jag vill gå preparandutbildningen, hur gör jag för att anmäla mig?

Gör din ansökan till Byggnadsingenjörsutbildningen senast den 31 mars så kommer du att bli kallad till preparandutbildningen. Du måste uppfylla den grundläggande behörigheten för att bli kallad så se till att ha gymnasiebetyget uppladdat när du skickar in din ansökan till oss.

Mer information om utbildningen och länk till ansökningssidan finns här!

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: