Tjänstepension för dig som är född 1985 och tidigare

Tjänstepension kommer från din arbetsgivare

Din arbetsgivare betalar varje år in pengar till ett pensionssparande för dig. Det är din tjänstepension. Under ditt yrkesliv kan det bli hundratusentals kronor, en betydande del av din framtida pension. Om du jobbar hos en arbetsgivare som har ett kollektivavtal sätter din arbetsgivare av pengar till din tjänstepension varje år. Du som är kommun- eller landstingsanställd får din tjänstepension placerad hos förvalsbolaget KPA Pension, men du har också möjlighet att välja en annan förvaltare.

Välj den sparform som passar dig

Det finns två olika sätt att spara till tjänstepensionen. Du kan själv välja den sparform du föredrar av:

Traditionell pensionsförsäkring – tryggt med garanti

Du som sätter tryggheten främst väljer en traditionell pensionsförsäkring. Då får du ett garanterat pensionsbelopp. Det är pensionsbolaget som sköter alla placeringar åt dig. Du som är kommun- eller landstingsanställd och inte gör ett val får automatiskt dina pensionspengar placerade i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd hos KPA Pension.

Fondförsäkring – möjlighet mot viss risk

En fondförsäkring ger dig möjlighet till högre pension, men samtidigt är också risken högre. Du kan själv välja de fonder pensionspengarna ska placeras i.

Tjänstepension kan bestå av fler delar

Förutom den premiebestämda ålderspensionen som även kallas avgiftsbestämd pension, den del av tjänstepension som beskrivs här ovan, kan tjänstepensionen för dig som är kommun- eller landstingsanställd innehålla fler delar. För dig som har högre lön finns till exempel även en förmånsbestämd tjänstepension. Du kan även ha tjänstepension enligt äldre pensionsbestämmelser eller tillhöra en grupp som har särskild avtalspension.

Du kan lugnt luta dig tillbaka. Så länge du är anställd sköter tjänstepensionen sig självt. Eller i varje fall nästan. Förvalsbolaget, eller det bolag som du väljer har som uppgift att trygga pensionerna för kommun- och landstingsanställda – för din framtids skull.

Tjänstepensionsavtalet för dig som är anställd inom kommun och landsting heter KAP-KL. Det är arbetsgivarna och fackförbunden som kommit överens om avtalet. Avtalet innebär att din arbetsgivare varje år betalar in pengar till din tjänstepension. Men här finns också andra förmåner som är en trygghet både för dig och för din familj.

Många förmåner i din tjänstepension - KAP-KL

Din tjänstepension innehåller flera delar. Du kan ha rätt till:

Alla får avgiftsbestämd ålderspension

Alla som är anställa inom kommun och landsting har rätt till den avgiftsbestämda ålderspensionen. Varje år, från du fyllt 21 år, betalar din arbetsgivare in pengar till den här delen av din tjänstepension. I år betalar arbetsgivaren in en summa motsvarande 4,5 procent av din lön (gäller för inkomster upp till 30 inkomstbasbelopp) till en pensionsförsäkring åt dig. KPA Pension är förvalsalternativet för dig som är anställd inom kommun eller landsting. I förvalsalternativet placeras din tjänstepension i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd. Det är ett tryggt och bekvämt pensionssparande. Du får ett garanterat pensionsbelopp och KPA Pension sköter alla placeringar åt dig. Men om du vill kan du själv påverka:

På Konsumenternas Försäkringsbyrå kan du själv jämföra försäkringsbolagens avgifter.
Konsumenternas Försäkringsbyrå

Hur avgiftsbestämd ålderspension betalas ut
Den här delen av din tjänstepension betalas tidigast ut från 55 års ålder. Hur stor pensionen blir beror på:

Du som har högre lön får också förmånsbestämd ålderspension

Du som tjänar mer har även rätt till en förmånsbestämd ålderspension. Den garanterar dig en pension som motsvarar en viss procent av din slutlön vid pensionsåldern. Det här gäller dig som har en lön över 7,5 inkomstbasbelopp
(39 063 kr/mån år 2018). Den förmånsbestämda ålderspensionen börjar du tjäna in från 28 års ålder och den baseras på:

För att få hel förmånsbestämd ålderspension måste du ha arbetat i 30 år. Den förmånsbestämda ålderspensionen betalas ut livslångt när du går i pension. Tidigast från 61 års ålder och senast från 67 års ålder. Slutar du innan pensionen får du i stället en livränta.

Pension från äldre avtal

Du som hade fyllt 28 år och var kommun- och landstingsanställd före 1998, har också tjänat in pension enligt äldre pensionsbestämmelser. Den pensionen ingår i din totala tjänstepension och kallas intjänad pension 97 12 31, eller även intjänad pensionsrätt. Den baseras på:

Intjänad pension 97 12 31 betalas vanligtvis ut livsvarigt, tidigast från 61 års ålder och senast från 67 år.

Anställda inom räddningstjänstens utryckningsstyrka

Du som i huvudsak arbetar med utryckning inom räddningstjänsten, till exempel som brandman, kan i vissa fall få särskild avtalspension från 58 års ålder. Hör med din arbetsgivare vad som gäller för dig.

Mer information

Den allmänna pensionen är den statliga pension som Pensionsmyndigheten ansvarar för. Du kan läsa mer om den allmänna pensionen på www.pensionsmyndigheten.se.

Du kan även få en sammanställning av din totala pension genom webbsidan Min pension. Där kan du sammanställa alla dina delar i pensionspyramiden och räkna ut vad du kommer få i pension. Hur du kommer igång med Min pension kan du läsa på www.minpension.se

knapp