Tjänstepension

Tjänstepension kommer från din arbetsgivare

Din tjänstepension är en viktig del av din ekonomi i framtiden. Varje år betalar din arbetsgivare in pengar till ditt pensionssparande. Under ditt yrkesliv kan det bli hundratusentals kronor. Välj den sparform som passar dig. Det finns två olika sätt att spara till tjänstepensionen. Du kan själv välja den sparform du föredrar:

Traditionell pensionsförsäkring

Du får ett tryggt sparande med garanterat pensionsbelopp.

Fondförsäkring

Du sparar i fonder som du själv väljer. Det ger möjlighet till högre pension men samtidigt är risken högre.

Genom att inte välja har du också valt

Din arbetsgivare och facket har tillsammans kommit överens om att om du inte väljer kommer dina pensionspengar att förvaltas i en traditionell försäkring med återbetalningsskydd hos KPA Pension.

Klicka på det alternativ här nedan du vill fördjupa dig ytterligare kring:

knapp knapp