Efterlevandeskydd

Efterlevandeskydd ger trygghet till familjen

Din tjänstepension är bra för fler än för dig. I den ingår flera skydd som kan hjälpa din familj om du dör.

Efterlevandepension eller Familjeskydd

Om du skulle dö betalar din arbetsgivare ut efterlevandepension eller familjeskydd till din familj.

Återbetalningsskydd

Ditt sparade pensionskapital betalas ut till din familj om du dör. Det kostar inget men din egen pension blir något lägre om du har återbetalningsskydd.

Tjänstegrupplivförsäkring

Om du dör före 67 års ålder betalas ett engångsbelopp ut till din familj. Hur stort beloppet är beror på din ålder, tjänstgöringsgrad och hur familjesammansättningen ser ut.

Klicka på det alternativ här nedan du vill fördjupa dig ytterligare kring:

knapp knapp