Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Rökfria miljöer

 • Ingen giltig användare vald.

Från den 1 juli 2019 blir fler utemiljöer rökfria. Då träder nämligen en ny tobakslag i kraft som stramar åt reglerna för tobaksrökning. Förutom nya rökfria miljöer införs även tillståndsplikt för tobaksförsäljning. Lagändringen är ett steg i att förbättra folkhälsan samt att förhindra barn och ungdomar från att börja röka.

Varför en ny lag?

Tobakslagen ger personer som inte röker rätt till rökfria miljöer. Lagen skyddar även personer från att utsättas för passiv rökning. Syftet med lagen är att hindra eller fördröja att barn och ungdomar börjar röka. Lagen begränsar därför rökning i vissa lokaler och utrymmen. Genom att respektera förbjudet bidrar du till en mer hälsosam miljö och motverkar att barn och ungdomar börjar röka.

 

Läs mer om den nya tobakslagen under kommunens sidor om folkhälsa.öppnas i nytt fönster

Nya rökfria miljöer

 • Uteserveringar vid exempelvis restauranger och caféer.
 • Entréer till rökfria butiker och lokaler som allmänheten har tillträde till.
 • Väntplatser utomhus till kollektivtrafik så som perronger och hållplatser.
 • Inhägnade idrottsplatser och arenor utomhus.
 • Lekplatser utomhus dit allmänheten har tillträde.


Läs mer om regler för rökfria uteserveringar och butiksentreér här

Miljöer som redan ska vara rökfria

 • Skolor, förskolor och fritidshem
 • Caféer och restauranger
 • Lokaler för hälso- och sjukvård
 • Hotell och likande
 • Lokaler öppna för allmänhet - så som banklokaler, butiker, biografer, väntsalar osv.

Störs du av någon annans rökning?

Störs du av rökning på en plats där rökförbud råder ska du i första hand ta upp det med den som är ansvarig. Det kan innebära den som ansvarar för uteserveringen eller ansvarig för butiken vars entré ska vara rökfri. Det är nämligen den som äger eller på annat sätt ansvarar över en lokal eller område som omfattas av rökfria miljöer som är ansvarig för att reglerna om rökfria miljöer följs.


Om det inte blir någon förändring kan du vända dig till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Vill du veta mer om tillstånd för tobaksförsäljning och regler för rökfria miljöer?

 

Regler vid tobaksförsäljningöppnas i nytt fönster

Regler vid rökfria uteserveringar och butiksentreéröppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades 2019-06-03 av Linn Bendahl

Kommentarer
Kommentarsfunktionen är dold för besökarna.