Hässleholms kommun

E-tjänster, länkar

När du ska länka till e-tjänster är det viktigt att använda rätt länk. Den URL som du kan kopiera i adressfältet på webbläsaren är en dynamisk länk som bara fungerar tillfälligt. Rätt länk hittar du här. Tänk på att kopiera länken du ser här på sidan för att det ska bli rätt.

Länkar till våra e-tjänster i e-tjänstportalen

Länkar till e-tjänster.

E-tjänst

Adress

Anmäl fel avseende gatubelysning (inte aktiv)

https://etjanster.hassleholm.se/s/etx-001 Länk till annan webbplats.

Anmälan till Hässlehems bostadskö

https://etjanster.hassleholm.se/s/ext-002 Länk till annan webbplats.

Ansök om förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

https://etjanster.hassleholm.se/s/ext-003 Länk till annan webbplats.

Ansöka till gymnasium

https://etjanster.hassleholm.se/s/ext-004 Länk till annan webbplats.

Ansökan om lotteritillstånd

https://etjanster.hassleholm.se/s/401-lotteri Länk till annan webbplats.

Ansökan om serveringstillstånd

https://etjanster.hassleholm.se/s/ext-005 Länk till annan webbplats.

Blanketter (inte aktiv)

https://etjanster.hassleholm.se/s/ext-blank Länk till annan webbplats.

Boka biljetter

https://etjanster.hassleholm.se/s/ext-006 Länk till annan webbplats.

Boka lokal

https://etjanster.hassleholm.se/s/bokalokal Länk till annan webbplats.

Boka tid för borglig vigsel

https://etjanster.hassleholm.se/s/ext-007 Länk till annan webbplats.

Bygga, ändra eller riva

https://etjanster.hassleholm.se/s/minutbygg Länk till annan webbplats.

Familjerätt - Samarbetssamtal, informationssamtal och avtal om vårdnad

https://etjanster.hassleholm.se/s/023-SF-Familj Länk till annan webbplats.

Fortsatt ansökan om ekonomiskt bistånd

https://etjanster.hassleholm.se/s/bistand Länk till annan webbplats.

Föreståndare för hantering av brandfarlig och explosiv vara (inte aktiv)

https://etjanster.hassleholm.se/s/RT-fhboe Länk till annan webbplats.

Förfrågan om Case manager

https://etjanster.hassleholm.se/s/OF-CM Länk till annan webbplats.

Förfrågan om lån av mark på Hovdala/Mölleröd

https://etjanster.hassleholm.se/s/ext-008 Länk till annan webbplats.

Förfrågan om ritningar

https://etjanster.hassleholm.se/s/102-ritning Länk till annan webbplats.

Grävtillstånd och TA-plan

https://etjanster.hassleholm.se/s/ext-009 Länk till annan webbplats.

Inloggning Schoolsoft

https://etjanster.hassleholm.se/s/ext-010 Länk till annan webbplats.

Intresseanmälan familjehem mm

https://etjanster.hassleholm.se/s/familj Länk till annan webbplats.

Intyg från arbetsgivaren Hässleholms kommun

https://etjanster.hassleholm.se/s/Intyg Länk till annan webbplats.

Köldmätning (inte aktiv)

https://etjanster.hassleholm.se/s/103-kold Länk till annan webbplats.

Lämna synpunkter och klagomål

https://etjanster.hassleholm.se/s/ext-011 Länk till annan webbplats.

Orosanmälan

https://etjanster.hassleholm.se/s/orosanmalan Länk till annan webbplats.

Prenumerera på kallelse/föredragningslista och protokoll

https://etjanster.hassleholm.se/s/ext-012 Länk till annan webbplats.

Prenumerera på nyhetsbrev Europa Direkt

https://etjanster.hassleholm.se/s/ext-013 Länk till annan webbplats.

Redovisning av lotteriförsäljning

https://etjanster.hassleholm.se/s/402-lotteri Länk till annan webbplats.


Ställ en fråga till våra politiker

https://etjanster.hassleholm.se/s/ext-017 Länk till annan webbplats.

Svar vid erbjudande om förskoleplats

https://etjanster.hassleholm.se/s/ext-018 Länk till annan webbplats.

Synpunkter

https://etjanster.hassleholm.se/s/132-synpunkt Länk till annan webbplats.

SYV-chatt på Skånegymnasies webbplats

https://etjanster.hassleholm.se/s/ext-014 Länk till annan webbplats.

Sök i bibliotekskatalogen

https://etjanster.hassleholm.se/s/ext-019 Länk till annan webbplats.

Sök i föreningsregistret

https://etjanster.hassleholm.se/s/foreningsregister Länk till annan webbplats.

Sök lediga lokaler och ledig mark (inte aktiv)

https://etjanster.hassleholm.se/s/ext-020 Länk till annan webbplats.

Sök och se föreningsbidrag

https://etjanster.hassleholm.se/s/foreningsbidrag Länk till annan webbplats.

Tillstånd för hantering av brandfarlig vara (inte aktiv)

https://etjanster.hassleholm.se/s/RT-thbfv Länk till annan webbplats.

Trygghetslarm

https://etjanster.hassleholm.se/s/201-trgl Länk till annan webbplats.

Uppehåll i avfallshämtning

https://etjanster.hassleholm.se/s/uppehall Länk till annan webbplats.

Vid placering i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

https://etjanster.hassleholm.se/s/ext-021 Länk till annan webbplats.

Önskemål om ny e-tjänst

https://etjanster.hassleholm.se/s/Onske Länk till annan webbplats.

Skolskjuts

https://etjanster.hassleholm.se/s/ext-015 Länk till annan webbplats.

Skolval

https://etjanster.hassleholm.se/s/ext-016 Länk till annan webbplats.


Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: