Hässleholms kommun

Bild- och filarkivet

Bild- och filarkivet är vårt gemensamma arkiv för att lagra bilder och filer.

Så lägger du in bilder i bildarkivet

I vårt gemensamma bildarkiv har vi allt vårt bildmaterial. Här kan du lägga till nya bilder, skapa mappar, sätta metadata på bilder och ta bort bilder.

Tänk på! Det är viktigt att du skapar en bra struktur för bilderna. Lägg inte bilden direkt i bildarkivet, utan skapa en mapp. Mappen ska heta samma namn som den sida som bilden ska vara på.

Leta först upp det område bilden tillhör, till exempel:

  1. Huvudmappen för Omsorg och stöd
  2. Undermappen för Stöd för familjen
  3. Undermappen Familjens Hus (det som är sidans namn) --> i den här mappen lägger du bilden.

Kom ihåg att också döpa din bild till ett ett tydligt namn, till exempel Lövkojans förskola, eller Bjärnums simhall. Du döper bilden innan du laddar upp den i Sitevisions bildarkiv.

På Sitevisions hjälpwebb hittar du en guide för hur du lägger in bilder i bildarkivet.
Om bildarkivet på Sitevisions hjälpwebb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så lägger du in filer i filarkivet

I det gemensamma filarkivet kommer du åt alla filer. Här kan du lägga till nya filer, kategorisera filer och ta bort filer.

Tänk på! Det är viktigt att du skapar en bra struktur för filerna. Lägg inte en fil direkt i filarkivet, utan skapa en mapp. Mappen ska heta samma namn som den sida som filen ska vara på.

Leta först upp det område filen tillhör, till exempel:

  1. Huvudmappen för Jobb och företagande
  2. Undermappen för För dig som företagare
  3. Undermappen Tillstånd, regler och tillsyn
  4. Undermappen Brandskydd och brandfarlig vara - här ska filen ligga

På Sitevisions hjälpwebb hittar du en guide för hur du lägger in filer i filarkivet.
Om filarkivet på Sitevisions hjälpwebb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: