Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vannarödsskolan 6-9

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Vannarödsskolan

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Slottsgatan 1

280 10 Sösdala


Rektor

Pär Bengtsson

Telefon: 0451-26 79 04

Skicka meddelande till

Vannarödsskolan 6-9, Sösdala

Logga in på

Logga in på Schoolsoft

Karta

  • Ingen giltig användare vald.

Vannarödsskolan ligger i Sösdala. Här finns cirka 200 elever i årskurserna 6 - 9.

Vannarödsskolan 6-9 Sösdala

Foto: Monica Olsson

Om skolan

Skolan ligger i en härlig miljö med skogen nära knutarna och runt skolan finns plats för uteaktiviteter på rasterna. Närheten till tågstationen gör att vi har elever som dagligen pendlar med tåget.


Utemiljön

Intill skolan ligger samhällets idrottshall med tillhörande simhall och ungdomsgård. Kommunbiblioteket finns integrerat i skolan. Vannaröds Slott med tillhörande park ligger på gångavstånd från skolan.


Så här arbetar vi

Vi lägger stor vikt vid att, tillsammans med elever och i samarbete med vårdnadshavare, skapa en gynnsam pedagogisk miljö där alla kan trivas samt få lust och nyfikenhet att lära.


På Vannarödsskolan har vi en samrådsgrupp bestående av rektor, föräldrarepresentanter från klasserna, personalrepresentanter från de båda arbetslagen samt speciallärare eller specialpedagog. Ordförande och sekreterare i elevrådet inbjuds att delta. Samrådgruppen träffas två gånger per termin.


I gruppen diskuteras frågor som är gemensamma för alla klasser. Mötet är också ett forum för rektor, personal och elevråd att informera om vad som är på gång.


Vår pedagogiska verksamhet

Vi har en lugn och trygg miljö med ett vänligt och respektfullt klimat mellan elever och vuxna. Två bidragande orsaker till detta är att eleverna inte har några håltimmar och många vuxna finns ute på rasterna.


Både elever och personal visar ett stort engagemang för verksamheten. Vår skolvärd anordnar många gemenskapsstärkande aktiviteter samt håller i vårt aktiva elevråd. På skolan har vi även ett matråd och en kamratstödjargrupp med representanter från klasserna.

Vi har ett väl utbyggt resurscentrum som bistår elever med många olika former av stöd, t ex alternativa verktyg. Två dagar i veckan efter skoltid, erbjuder vi läxläsning med personal från skolan.


Biblioteket är en viktig del i Vannarödsskolans arbete med kultur, språk och läsning där bl a skolans nya bokråd är aktiva. 

Sidan uppdaterades 2018-10-22 av Gunvor Borre

Karta

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun