Finns det någon fristående gymnasieskola i Hässleholms kommun?

Nej, det finns inte någon fristående gymnasieskola i Hässleholms kommun.