Hur byter jag gymnasieskola under gymnasietiden?

Om du vill fortsätta på ett gymnasieprogram på en annan  gymnasieskola, när du redan har påbörjat dina gymnasiestudier, tar du kontakt med studie- och yrkesvägledaren på din nuvarande skola. SYV brukar kontakta den skolan som du hellre vill gå på för att ta reda på vilka möjligheter som det finns för ett byte. Ibland får du möjligheten att besöka den nya skolan innan du bestämmer dig definitivt för att byta.

 

Rektorn på den nya skolan gör en bedömning av vilka möjligheter du har att klara studierna. Din nuvarande individuella studieplan måste kunna samordnas med en ny studieplan. Det är inte alltid som ett byte kan genomföras även om det finns en ledig plats på programmet.

 

Tänk på att dina möjligheter att få ett gymnasiekort/resebevis, reseersättning och inackorderingstillägg kan påverkas om du byter gymnasieskola.