Hur byter jag gymnasieprogram under gymnasietiden?

Om du vill byta gymnasieprogram, så söker du till årskurs 1 på det nya programmet på Skanegy.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du konkurrerar om en plats med grundskoleelever som ska börja på gymnasiet nästa läsår. Kontakta antagningskansliet för att få nya inloggningsuppgifter till Skånegys webbplats.