Hur byter jag program eller skola före läsårsstarten i årskurs 1?

När omvalsperioden är slut, kan du bara få en plats på ett annat gymnasieprogram eller annan gymnasieskola, om det finns plats över efter antagningen av alla elever som sökt i rätt tid. Kontakta antagningskansliet för mer information om hur du ska göra.