När kan jag välja skola?

Om du önskar placering på annan skola för ditt barn inför läsåret 2016-2017 anmäler du detta senast den 15 mars. Du har rätt att välja skola även efter den 15 mars men en senare begäran ger sämre möjligheter till tidiga besked och en god planering.