Kan jag välja en skola i en annan kommun?

Eleven ska med hänsyn till sina personliga förhållanden ha särskilda skäl att få gå i en skolenhet i annan kommun. Eleven kan även få gå i en annan kommun utan särskilda skäl. Det är den mottagande kommunen som avgör om eleven ska få en plats på någon av deras skolenheter.