Vad gör jag om jag önskar en annan skola än den som erbjuds?

Kontakta rektor på den skola som du önskar, via mail eller telefon. Kontaktuppgifterna hittar du på skolornas egna webbplatser. Det går också bra att söka rektor via kommunens växel,

telefon 0451-26 70 00. Du kan även göra en intresseanmälan, se val av annan grundskola.


Om du söker en fristående skola är det huvudmannen för den skolan som ansvarar för anmälningsrutiner och beslut om mottagande.