Vad gör jag om jag önskar en annan skola än den som erbjuds?

Inför förskoleklass får ni hem ett erbjudande om plats på skola utifrån närhetsprincipen. Du kan välja att tacka nej till erbjudandet och söka en annan skola. Här kan du läsa mer om hur du gör det.

 

Om du söker en fristående skola är det huvudmannen för den skolan som ansvarar för anmälningsrutiner och beslut om mottagande.