Vilka är öppettiderna?

Plats erbjuds normalt måndag-fredag kl. 06.30-18.30. Vid särskilda behov kan rektor besluta om förlängt öppethållande, tidigast från 06.00 och längst till 19.00. Citronfjärilen (pedagogisk omsorg) tar emot barn även på kvällar, nätter och helger.


Personalen på våra förskolor och fritidshem har fyra dagars planering varje läsår och då är verksamheten stängd. De barn som är i behov av tillsyn dessa dagar erbjuds annan förskola/fritidshem.