Hur får jag veta om jag har fått en plats?

Du blir erbjuden en plats. När du har tackat ja till den erbjudna platsen skriver du ett avtal (schema). Schemat skickar du till Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 281 80 Hässleholm. Du ska även skicka in en inkomstuppgift för att rätt avgift ska kunna debiteras. Blanketterna hittar du under självservice.


Kontakta förskolan/pedagogisk omsorg/fritidshemmet för att prata om hur inskolningen ska gå till.