Hur lång väntetid är det?

Ditt barn är garanterad en plats inom 4 månader från det att ansökan kommit till barn- och utbildningsförvaltningen eller registrerats via vår e-tjänst. Placering kan erbjudas tidigare i mån av plats eller vid särskilda behov. Vi kan inte garantera att du får den plats du önskar, men om du blir erbjuden en annan förskola eller annat familjedaghem än du valt kan du stå kvar i kö till ditt förstahandsval.


Under vissa perioder kan det vara svårare att få plats. Det är lättare att få den plats man önskar på hösten, då många sexåringar lämnar förskolan för att börja i förskoleklass och fritidshem.