Var kan jag få en ansökningsblankett?

Ansökan görs på särskild blankett, som du hittar under självservice. Samma ansökningsblankett används för förskola, fritidshem och familjedaghem. Blanketten ska undertecknas och skickas till Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 281 80 Hässleholm.


Du kan ansöka om plats tidigast åtta månader innan du behöver plats.