Vad kostar det?

Avgiften är inkomstrelaterad. I Hässleholms kommun tillämpas maxtaxa vilket betyder att avgiften aldrig kan överstiga ett maxbelopp som bestäms varje år. Avgiften erläggs varje månad så länge barnet uppehåller platsen, även vid frånvaro. Barn 3-5 år och barn i behov av särskilt stöd har en lägre taxa under perioden september-maj.

 

Vid utebliven betalning skickas påminnelse enligt kommunens policy och lagstadgad påminnelseersättning debiteras.