När kan jag ställa mitt barn i kö?

Du kan ställa ditt barn i kö åtta månader innan du behöver plats. Anmälan görs på särskild blankett. Du kan också använda vår e-tjänst. Blanketter och  e-tjänster hittar du under självservice.